KBC Equity Fund BRIC

ISIN: BE0946137966

Cíle a investiční politika fondu

Fond KBC Equity Fund BRIC (ISIN: BE0946137966) usiluje o dosažení výnosu investováním zejména do akcií z různých sektorů v Brazílii, Rusku, Indii a Číně (zkratka BRIC). KBC Equity Fund BRIC může v omezené míře využívat deriváty. Toto omezení znamená, že deriváty je možné využívat k dosažení investičních cílů (například v rámci investiční strategie zvýšit nebo snížit expozici vůči jednomu nebo více segmentům trhu). Deriváty je možné využít i ke snížení citlivosti portfolia na určité tržní vlivy (např. zajištění proti měnovému riziku). Fond je denominován v eurech.

Základní informace

Název fondu: KBC Equity Fund BRIC
ISIN: BE0946137966
Typ fondu: Akciový fond
Datum založení: 29.5.2006
Měna fondu: EUR
Riziková třída fondu: 6

Vstupní poplatek (%): 3
Výstupní poplatek (%): 0
Poplatky za správu (%): 1,6
Minimální výše investice: ekvivalent 5 000 Kč
Portfolio manažer:


Benchmark:

Základní dokumenty fondu: KIID (Klíčové informace pro investory) a Factsheet

Vývoj ceny podílového listu fondu

Výkonnosti a srovnání podílových fondů můžete sedovat v sekci Výkonnost podílových fondů

KONTAKTOVAT PORADCE


Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Všechny dokumenty a informace k danému podílovému fondu naleznete na stránkách konkrétní investiční společnosti. Podmínky užívání webu jsou uvedeny zde.