NN (L) Information Technology (USD)

ISIN: LU0119200128

Cíle a investiční politika fondu

Fond NN (L) Information Technology (USD) – LU0119200128 investuje do společností informačních technologií, jako jsou společnosti poskytující technologický software a služby a společnosti poskytující technologický hardware a vybavení. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Měřeno za období několika let je naším cílem překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World 10/40 Information Technology (čistý výnos). Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní informace

Název fondu: NN (L) Information Technology (USD)
ISIN: LU0119200128
Typ fondu: Akciový
Datum založení: 26.1.1998
Měna fondu: USD
Riziková třída fondu: 6

Vstupní poplatek (%): 3
Výstupní poplatek (%): 0
Poplatky za správu (%): 1,5
Minimální výše investice (v měně fondu): 50
Portfolio manažer:


Benchmark: MSCI World 10/40 Information Technology (čistý výnos)

Základní dokumenty fondu: KIID (Klíčové informace pro investory) a Factsheet

Vývoj ceny podílového listu fondu

Výkonnosti a srovnání podílových fondů můžete sedovat v sekci Výkonnost podílových fondů

KONTAKTOVAT PORADCE


Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Všechny dokumenty a informace k danému podílovému fondu naleznete na stránkách konkrétní investiční společnosti. Podmínky užívání webu jsou uvedeny zde.