Seznam investičních společností registrovaných u ČNB

Investiční společnosti se zabývají zakládáním a správou (obhospodařováním) fondů. Investiční společnost podléhá zvláštní regulaci dané zákonem a dohledu České národní banky. Její činnost je kontrolována také depozitářem a auditorem. Seznam společností registrovaných u České národní banky naleznete v tabulce níže. Detail investiční společnosti získáte kliknutím na název vybrané společnosti.

Obchodní jméno společnostiInternetové stránky
AKRO investiční společnost, a.s.www.akro.cz
AMISTA investiční společnost, a.s.www.amista.cz
Art of Finance Investiční společnost, a. s.
AVANT investiční společnost, a.s. www.avantfunds.cz
AXA investiční společnost a.s. www.axa.cz
CLOVIS, investiční společnost, a.s. www.clovis.cz
Conseq Funds investiční společnost, a.s. www.conseq.cz
ČP INVEST investiční společnost, a.s. www.cpinvest.cz
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnostwww.csob.cz
DELTA Investiční společnost, a.s.
I.C.P. Czech, investiční společnost, a.s. www.ipczech.cz
Investiční kapitálová společnost KB, a.s. www.iks-kb.cz
Investiční společnost České spořitelny, a.s. www.iscs.cz
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. www.jtis.cz
Partners investiční společnost, a.s. www.partnersis.cz
Pioneer investiční společnost, a.s. www.pioneerinvestments.cz
PROSPERITA investiční společnost, a.s.www.prosperita.com
QI investiční společnost, a.s.www.conseq.cz
Raiffeisen investiční společnost a.s. www.rb.cz
REDSIDE investiční společnost, a.s. www.redsidefunds.com
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. www.reico.cz
Safety invest funds, investiční společnost, a.s. www.safetyinvest.cz
VIG Asset Management investiční společnost, a.s. www.vigam.cz
WMS investiční společnost, a.s. www.wmsinvest.cz
WOOD & Company investiční společnost, a.s. www.woodis.cz
ZFP Investments, investiční společnost, a.s. www.zfpinvest.com