REICO investiční společnost České spořitelny

Profil společnosti

REICO investiční společnostREICO investiční společnost České spořitelny je iniciátorem, zřizovatelem a manažerem fondů, které investují do aktiv, které mají jak komoditní charakter (nemovitosti), tak charakter investičního instrumentu (likvidní složka). Aktiva musí být tržně atraktivní, musí generovat odpovídající a v čase udržitelné cashflow a musí mít přiměřenou zbytkovou hodnotu založenou na dlouhodobé ekonomické a politické předpovědi.

Společnost se zaměřuje na nemovitostní aktiva a kapitálový trh převážně v České republice. Finanční produkty distribuuje zejména prostřednictvím České spořitelny a.s. REICO ČS patří mezi přední zřizovatele a manažery fondů v oblasti investování do nemovitostí na českém trhu.

REICO ČS se stala investiční společností v prosinci 2006 a je 100% dceřinou společností České spořitelny, a.s. Posláním společnosti je poskytovat služby vysoké kvality spojené:

  • s investováním do nemovitostních fondů,
  • se správou majetku ve fondech,
  • s investičními instrumenty na kapitálových trzích,
  • se zajišťováním doprovodných technických a poradenských služeb.

REICO ČS dlouhodobě úzce spolupracuje s Českou spořitelnou. Její silná prodejní síť přispívá ke spokojenosti všech podílníků obhospodařovaných fondů. Jsme členem Finanční skupiny České spořitelny (součást Erste Group), kde pomáháme vytvářet spolu s ostatními dceřinými společnostmi konkurenceschopné portfolio produktů, které odpovídá finančním potřebám klienta.

Základní údaje

Obchodní jméno: REICO investiční společnost České spořitelny, a.s.

IČO: 275 67 117

Sídlo: Antala Staška 79, Praha 4, PSČ 140 00, Česká republika

Telefon: 800 468 378

E-mail: nemofond@reicofunds.cz

Internetové stránky: www.reico.cz