Podílové fondy: Co říkají ukazatele alfa a beta?

Investor

Jak vlastně postupovat při výběru nástrojů do portfolia? Samozřejmostí je přizpůsobit výběr nástrojů svému investičnímu profilu, horizontu, cíli a zkušenostem. Ale to je jen začátek.

Mezi nejčastěji sledované ukazatele řady investorů patří výkonnost. Poučenější investoři se zajímají i o volatilitu, což je kolísání hodnoty vybraného aktiva nebo skupiny aktiv. Volatilita souvisí s délkou investičního horizontu. Obvykle platí, že čím delší je investiční horizont, tím je volatilita nižší a naopak. Volatilita je rovněž synonymem pro rizikovost aktiva.

Občas se stane, že některý investor věnuje výraznou pozornost i osobě portfolio manažera. Přeci fond vedený třeba Markem Mobiusem přeci nemůže být špatný.

Důležité ukazatele

Ovšem poučený investor by při výběru podílových fondů měl věnovat mnohem větší pozornost ukazatelům jako je alfa, beta apod. Obvykle je najde v měsíční zprávě fondu (factsheetu). Ovšem ne vždy investiční společnost (fond) zveřejňuje všechny relevantní ukazatele. Co vlastně ona řecká písmena (alfa, beta) a další ukazatele znamenají? Proč jsou důležité?

Beta

Mnoho investorů používá k měření tržního rizika populární koeficient beta. Tento faktor měří relativní pohyby (fluktuace) ceny akcie nebo fondu vůči trhu. Obvykle se jako trh (tržní portfolio) používá příslušný index. Pro výpočet se používají hodnoty výnosů obvykle za posledních 36 měsíců a tyto se porovnají s měsíčními hodnotami indexu. Tímto způsobem získáme statistickou míru, která odráží fluktuace výnosu vůči tržnímu indexu. Podle definice pro dobře diverzifikované akciové portfolio, které se pohybuje v perfektní synchronizaci s trhem, je hodnota beta rovna 1. Pokud je hodnota faktoru vyšší než 1, pak má daná investice nadprůměrnou volatilitu. Hodnoty beta faktoru znamenají vyšší riziko (např. pokud má fond beta koeficient 1,5 a trh vzroste nebo poklesne o 10 %, můžeme očekávat růst nebo pokles tohoto fondu o 15 %). Fondy, které mají beta koeficient nižší než 1, se pohybují v okolí nebo ještě méně než samotný referenční trh. Příkladem mohou být defenzivní portfolia, která investují zejména do akcií s nižší volatilitou (akcie firem působících ve službách nebo realitách mají obvykle nižší hodnoty).

Alfa

Zjednodušeně řečeno, beta je výnos trhu, na kterém je portfolio investováno. Alfa je nadvýnos (může mít samozřejmě i zápornou hodnotu) dosažený manažerem fondu. Alfa udává, o kolik manažer svými vybranými cennými papíry (zejména akciemi) překonává výnos trhu či o kolik za ním zaostává. Velké hodnoty alfa koeficientu je možno dosáhnout pouze s poměrně koncentrovaným portfoliem a s podstoupením takzvaného aktivního rizika. Čím širší je portfolio, tím menší je hodnota jeho aktivního rizika, až nakonec v portfoliu zůstane jen riziko tržní. S takovou kombinací rizika potom souvisejí i tržní výnos a nulová alfa.

Information ratio

Stále populárnějším ukazatelem úspěšnosti fondu (risk adjusted measure) se stává Information ratio (informační poměr). Ukazatel říká, jak si vede fond v porovnání s benchmarkem při zohlednění rizika, které v tomto případě měří směrodatnou odchylkou rozdílu měsíčních výkonností fondu a benchmarku. Čím vyšší číslo, tím lépe pro investora. Nebo taky čím vyšší kladný rozdíl mezi výkonností fondu a benchmarku a čím nižší rozdíl mezi vývojem fondu a vývojem benchmarku, tím lépe. Kladný výsledek IR znamená, že fond výkonností na dané periodě překonává index a obráceně. Nízká absolutní hodnota znamená, že portfolio manažer řídí fond spíše pasivně a obráceně.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Tipy pro investory

Nedodržení investičního horizontu se (ne)trestá

Nedodržení investičního horizontu se (ne)trestá

Jedním ze základních stavebních kamenů jakéhokoli investování je určení investičního horizontu. Při investování se vždy …

Výzva při investování v prostředí s nulovými a nižšími úroky

Výzva při investování v prostředí s nulovými a nižšími úroky

Až do nedávna se souhrnně předpokládalo, že globální ekonomika bude v roce 2016 posilovat. K tomu nedojde. Pokud růst světové …

Pět tipů, jak se zajistit na důchod

Pět tipů, jak se zajistit na důchod

Mnozí lidé si dnes naprosto správně uvědomují, že se při zabezpečení solidního důchodu nemohou spolehnout výhradně na stát. …

Dluhopisy: Investice, která nikdy neztratí na kráse

Dluhopisy: Investice, která nikdy neztratí na kráse

Obchodování s dluhopisy je jedním z nejstarších a nejznámějších způsobů finančních investic, který se s oblibou používá …

Lobotka: Doba přeje netradičním investicím

Lobotka: Doba přeje netradičním investicím

Investování je vždy složité, v dnešní situaci to však platí (minimálně) dvojnásob. Bezprecedentní zásahy centrálních bank …

Dluhopisy versus dluhopisové fondy

Dluhopisy versus dluhopisové fondy

Dluhopisy můžete nakupovat do svého portfolia buď individuálně, nebo je získat přes dluhopisové fondy. Každá z možností má …

Comments

comments