Porovnání vyspělých a rozvíjejících se trhů

globání trhy

V září se v pražském Rudolfinu uskutečnila investiční konference Invest with the best, kterou organizovala UniCredit Private Banking. Hlavní hvězdou této akce byl Mark Mobius, předseda představenstva Franklin Templeton Investments. Ve své prezentaci se zaměřil na rozvíjející se trhy.

Mobius vyzdvihoval investici právě do rozvíjejících se trhů z různých směrů. Nejdříve porovnával růst HDP. V grafu lze porovnat růst HDP rozvíjejících se trhů (červená barva), rozvinutých trhů (modrá barva) a průměr celého světa (zelená barva). Podle říjnového výhledu mezinárodního měnového fondu má celosvětové HDP povyrůst za rok 2014 o 3,3 procenta, rozvinuté země pouze o 1,8 procenta a rozvíjející se země o 4,4 procenta, což je sice u všech tří kategorií mírné snížení, než se předpokládalo ještě před pár měsíci, ale i na grafu je jasně patrné, že rozvíjející se trhy rostou daleko rychleji než trhy rozvinuté. Asijská část emerging markets má dokonce růst o 6 procent. Těmto zemím by měly navíc pomoci sankce uvalené Evropskou unií a Spojenými státy na Rusko. Do jaké míry to však ovlivní HDP jednotlivých zemí, bude patrnější až z ex post statistických údajů.

Graf: Růst HDP

HDP rozvíjejících se zemí

Zdroj: International Monetary Fund: IMF Data Mapper®

Výše dluhu jednotlivých zemí v poměru k výši HDP je u rozvinutých zemí mnohem vyšší než u rozvíjejících. Růst dluhu rozvinutých zemí sice rekordně roste, avšak je v nepoměru k růstu HDP, které roste rychleji. V průměru dosahuje hodnota debt-to-GDP u rozvíjejících se zemí 30 procent. Poměr dluhu u rozvinutých zemí naopak roste a s tím je spojeno také snižování ratingů jednotlivých zemí.

Zadlužení versus HDP

V případě demografického vývoje jsou na tom rozvíjející se trhy opět lépe. Při pohledu na graf porodnosti je jasné, že rozvíjející se trhy budou mít v budoucnu mnohem větší pracovní sílu, což jde ruku v ruce s vývojem jejich HDP. Dále je v současné době v rozvinutých zemích, více než 16 procent populace starší 65 let. Do roku 2050 toto číslo vzroste na více než 25 procent. V důsledku toho již mnohé rozvinuté ekonomiky řeší situaci se stárnoucí populací, a to zejména v Japonsku a Evropě. Na druhé straně v rozvíjejících se zemích je pouze 6 procent populace starší 65 let. V roce 2050 podíl stoupne na pouhých 17 procent. Takže zatímco většina vyspělých trhů má populaci, která rychle stárne, většina rozvíjejících se trhů je v opačné situaci a mají několik desítek let čas, než budou muset tento problém řešit.

Graf: Porodnost v jednotlivých zemích

Porodnost

Emerging markets – zelená, Developed markets – modrá

Zdroj: U.S. Census Bureau

Z pohledu fundamentálních ukazatelů jsou rozvíjející se země stále ještě podhodnocené. Průměrné P/E ratio je pro rozvíjející se země 12,67 a 17,94 pro rozvinuté. Stejně tak je nižší poměr ceny k účetní hodnotě firmy. U rozvíjejících se zemí dosahuje ukazatel P/BV hodnoty 1,52 a u zemí rozvinutých dosahuje hodnoty 2,15. To by mělo značit prostor pro růst akcií rozvinutých zemí.

Graf: Fundamentální data

Fundamentální data

Z grafu MSCI lze vyčíst, že rozvíjející se trhy mají vyšší výkonnost než trhy rozvinuté. Za pozornost ovšem stojí také fakt, že v případě medvědího trhu dosahuje propad daleko vyšších hodnot než u rozvinutých trhů a všeobecně jsou mnohem volatilnější. Pokud se podíváme na graf z obecného pohledu, tak sice index Emerging markets dosáhl na své hodnoty z doby před vypuknutím finanční krize dříve než index MSCI World, avšak poté následoval opět medvědí trend a nyní se index nachází stále pod hodnotou z roku 2008. Oproti tomu však index World již tyto hodnoty překonal a nyní se nachází poměrně vysoko nad.

Graf: Výkonnost jednotlivých trhů

Výkonnost trhů

Zdroj: MSCI.com

Mark Mobius poukázal také na budoucí čínské reformy, jež mají za účel další deregulaci, což bude znamenat větší investice ze zahraničí a také rozvoj infrastruktury. Dále ještě zmínil poměrně vysoký růst mezd v Číně a stěhování se obyvatel z vesnic do měst. Mimo Čínu mluvil také o Thajsku, kde v 80. letech žil a věří v dlouhodobý růst Thajska. Některé jeho argumenty se dají považovat za zcela relevantní, některé však již za poněkud méně. Toto však záleží na každém a jeho preferencích. Nicméně za Marka Mobiuse a jeho týmy hovoří úspěchy a ty jim nikdo odepřít nemůže.

Autor: David Bohuněk

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments