AKAT ČR: Důvěra ve fondy roste

Vývoj fondů

K 31. 3. 2015 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 361,49 miliard korun. Investice do fondů zaznamenaly historickou úroveň a přibližují české domácnosti standardu zemí západní Evropy s cílem uchování hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za první čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31.3.2015 výše 1,146 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 361,49 miliard Kč. Během prvního čtvrtletí 2015 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 32,63 miliard Kč, tj. o 9,92% (z 328,86 mld. Kč k 31.12.2014 na 361,49 mld. Kč k 31.3.2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31.3.2015 výše 1,146 bilionu korun a vzrostl během prvního čtvrtletí roku 2015 o 43 miliard Kč (z 1,103 bn Kč k 31.12.2014 na 1,146 bn Kč k 31.3.2015).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Tabulka: Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.3.2015)

AKAT ČR objem majetku ve fondech

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech vzrostl během prvního čtvrtletí 2015 o 32,63 miliardy korun (tj. 9,92 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 15,64 miliard korun (tj. o 9,66 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 16,99 miliard korun (tj. o 10,18 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, dluhopisových fondů, fondů fondů, strukturovaných fondů1 a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

AKAT ČR rozdělení fondů

 

Poznámka 1: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 361,49 miliard Kč (k 31.3.2015), přičemž 77 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 23 % je drženo právnickými osobami.

AKAT ČR vývoj majetku ve fondech

Poznámka 2: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31.3.2015 skupina ČSOB (97,54 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,71 mld. Kč), skupina Komerční banky (45,70 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,33 mld. Kč) a Conseq (21,81 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,146 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31.3.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 70,08 mld. Kč.

AKAT ČR vývoj majetku ve fondech kvalifikovaných investorů

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V prvním čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 97.949 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31.3.2015 hodnoty 2,174 bn Kč, což znamená nárůst o 67 miliard Kč (z 2,107 bn Kč k 31.12.2014 na 2,174 bn Kč k 31.3.2015).

Zdroj: AKAT ČR

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Tiskové zprávy

Čtyři nové podílové fondy ČSOB

Čtyři nové podílové fondy ČSOB

Zamilovat se do společnosti, do které se rozhodnete investovat, jde stejně dobře jako do člověka. Emoce k životu bezpochyby …

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

Penzijní připojištění ČSOB dosáhlo zhodnocení 1,2 %

Penzijní připojištění ČSOB dosáhlo zhodnocení 1,2 %

ČSOB Penzijní společnost zhodnotila v roce 2015 prostředky svých klientů u původního penzijního připojištění, dnes …

Penzijku od ČSOB se daří, účastnické fondy dlouhodobě vydělávají

Penzijku od ČSOB se daří, účastnické fondy dlouhodobě vydělávají

Účastnickým fondům v penzijku od ČSOB se dlouhodobě daří. Od ledna 2013, kdy bylo nové penzijní spoření uvedeno na trh, …

Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 procent

Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 procent

K 30. září roku 2015 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 367,2 miliard korun. …

Comments

comments