AKAT: Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 %

Růst investic

Na konci prvního pololetí letošního roku (k 30.6. 2015) bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 367,39 miliard korun. Investice do fondů dosáhly historicky nejvyšší úrovně. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy. České domácnosti se svými investicemi přibližují ke standardu zemí západní Evropy s cílem uchování hodnoty majetku prostřednictvím investování.

Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,39 miliard Kč. Během druhého čtvrtletí 2015 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 11,72 miliard Kč, tj. o 3,29% (z 355,67 mld. Kč k 31.3.2015 na 367,39 mld. Kč k 30.6.2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30.6.2015 výše 1,126 bilionu korun a poklesl během druhého čtvrtletí roku 2015 o 20 miliard Kč (z 1,146 bn Kč k 31.3.2015 na 1,126 bn Kč k 30.6.2015).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

AKAT ČR

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech vzrostl během druhého čtvrtletí 2015 o 11,72 miliardy korun (tj. 3,29 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla o 3,31 miliard korun (tj. o 1,87 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 8,40 miliard korun (tj. o 4,72 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, akciových fondů, nemovitostních fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u dluhopisových fondů, strukturovaných fondů1 a fondů peněžního trhu. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

AKAT ČR

Poznámka: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 367,39 miliard Kč (k 30.6.2015), přičemž 78 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 22 % je drženo právnickými osobami.

AKAT ČR

Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30.6.2015 skupina ČSOB (98,92 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,79 mld. Kč), skupina Komerční banky (46,93 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (27,36 mld. Kč) a Conseq (22,13 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,126 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30.6.2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 66,80 mld. Kč.

AKAT ČR

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve druhém čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 97.124 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.6.2015 hodnoty 3,073 bn Kč, což znamená nárůst o 899 miliard Kč (z 2,174 bn Kč k 31.3.2015 na 3,073 bn Kč k 30.6.2015).

Zdroj: AKAT ČR

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Tiskové zprávy

Čtyři nové podílové fondy ČSOB

Čtyři nové podílové fondy ČSOB

Zamilovat se do společnosti, do které se rozhodnete investovat, jde stejně dobře jako do člověka. Emoce k životu bezpochyby …

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

Penzijní připojištění ČSOB dosáhlo zhodnocení 1,2 %

Penzijní připojištění ČSOB dosáhlo zhodnocení 1,2 %

ČSOB Penzijní společnost zhodnotila v roce 2015 prostředky svých klientů u původního penzijního připojištění, dnes …

Penzijku od ČSOB se daří, účastnické fondy dlouhodobě vydělávají

Penzijku od ČSOB se daří, účastnické fondy dlouhodobě vydělávají

Účastnickým fondům v penzijku od ČSOB se dlouhodobě daří. Od ledna 2013, kdy bylo nové penzijní spoření uvedeno na trh, …

Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 procent

Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 procent

K 30. září roku 2015 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 367,2 miliard korun. …

Comments

comments