Červencové intervence ČNB potvrzeny ve výši mírně převyšující 1 mld. eur

Vývoj trhů

ČNB dnes zveřejnila oficiální statistiku devizových intervencí za měsíc červenec, které činily kolem 28 mld. Kč (1,032 mld. eur). Uvedená hodnota tak dokonce mírně předčila náš dřívější odhad ve výši 20 mld. Kč, byla mu však velmi blízko.


To naznačuje, že náš srpnový odhad intervencí ve výši 90 mld. Kč by měl být také blízko skutečnosti. Intenzita srpnových intervencí potvrzuje, že se vůči ČNB začaly vytvářet spekulativní pozice a trh odhodlání ČNB udržet svůj kurzový závazek testuje. I přes zvýšený objem intervencí se však domníváme, že má ČNB dostatek síly kurzový závazek udržet.

Náš odhad intervencí, který se opírá o celkovou sumu korun, kterou tuzemské banky drží u ČNB, se tak s dnešními daty potvrdil jako poměrně robustní. Z pohledu odhadu červencových intervencí byl tak podstatně přesnější, než výpočet využívající meziměsíční změnu devizových rezerv. Jak jsme psali již dříve, devizové rezervy jsou totiž přeceňovány na tržní hodnotu, čímž jejich vykazovaná hodnota kolísá. V případě nepříznivého tržního vývoje tak může jejich hodnota klesnou, ačkoli ČNB v daný měsíc intervenovala.

To byl případ i červencových čísel, kdy devizové rezervy vyjádřené v českých korunách v červenci meziměsíčně poklesly o 5 mld. Kč, v eurovém vyjádření vzrostly o pouhých 5,6 mld. Kč, zatímco skutečná velikost intervencí dosáhla dle dnešních údajů ČNB 28 mld. Kč.

Z výše uvedených důvodů je tak potřeba brát i dnešní hodnoty vývoje devizových rezerv v srpnu také s určitou rezervou. Nicméně tentokrát naznačují, že devizové rezervy v průběhu srpna vzrostly o 98 mld. Kč. Určitou roli tak může hrát i tržní vývoj, nicméně tato hodnota také potvrzuje, že náš srpnový odhad intervencí ve výši 90 mld. Kč bude blízko skutečnosti, jelikož 5 mld. Kč bylo v srpnu převedeno do státního rozpočtu z EU fondů (přes ČNB) a nejedná se tak o dopad intervencí.

Co z toho plyne? Dnešní statistika červencových intervencí potvrdila robustnost odhadů intervencí založených na celkové korunové likviditě bankovního sektoru (po zohlednění přílivu peněž z EU fondů, který také navyšuje celkovou likviditu sektoru). Na základě tohoto odhadu ČNB v průběhu srpna intervenovala ve výši kolem 90 mld. Kč a naše odhady naznačují, že na začátku září se intenzita vrátila k podobným úrovním.

Takto vysoký objem intervencí je tak blíže našemu dánskému scénáři, který předpokládal spekulativnímu útoku na úrovni Dánska z počátku tohoto roku (100 mld. Kč za měsíc). To znamená, že se na trhu začaly již vytvářet silné spekulativní pozice a trh závazek ČNB testuje. Nicméně i při intenzitě intervencí, která by mírně převyšovala 100 mld. Kč měsíčně, by devizové rezervy ČNB do druhé poloviny roku 2016 vzrostly k necelým 70 % HDP, což je stále pod psychologickou hranicí 85 %, při které se rozhodla švýcarská centrální banka svůj kurzový závazek v lednu tohoto roku opustit. Pokud tak ČNB nebude vnímat velikost svých devizových rezerv jako problém, bude schopná svůj kurzový závazek do poloviny roku 2016 ubránit, i pokud by tento vysoký objem intervencí pokračoval.

Jak jsme zmínili již dříve, intenzita intervencí na této úrovni by mohla v ČNB otevřít vážnější debaty o možnostech zavedení záporných sazeb, které by učinily korunu méně atraktivní. Nicméně vzhledem k problematičnosti negativních sazeb v tuzemském sektoru předpokládáme, že ČNB bude raději vyčkávat a bude tolerovat několik měsíců intervence v objemech 100 mld. Kč, než by se k negativním sazbám uchýlila. Zároveň se domníváme, že mírný posun sazeb do záporu o desetiny procenta by situaci nezměnil, stanovení citelnějších záporných sazeb o procento či více by však představovalo pro tuzemský sektor vysoká rizika. ČNB tak dle našeho názoru bude stále raději preferovat navyšování devizových rezerv než nejistotu plynoucí ze záporných sazeb.

Srpnový podíl nezaměstnaných osob (MPSV) oproti červenci mírně poklesl na 6,2 %. V srpnu dále rostl počet volných pracovních míst, který již přesáhl 100 tis (103,8 tis oproti 98,06 v červenci). Počet uchazečů o zaměstnání poklesl v srpnu o 5,7 tis. a dosáhl 450,7 tisíc. Vývoj zaměstnanosti tak nadále předčívá očekávání a potvrzuje tak robustní růst tuzemské ekonomiky, který se projevuje v tvorbě nových pracovních míst. Za celý letošní rok očekáváme míru nezaměstnanosti dle podílu nezaměstnaných osob na úrovni 6,6 %, což by měla být nejnižší hodnota od roku 2009. Ve srovnání s minulým rokem bude míra nezaměstnanosti o více než 1 procentní bod nižší.

 Zdroj: Jakub Seidler, hlavní ekonom pro ČR ING Bank

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Aktuálně z trhů

Hospodářský růst vykáží v tomto roce všechny země střední a východní Evropy

Rok 2016 v regionu střední a východní Evropy (SVE) i přes nedávné otřesy na světových finančních trzích začal velmi dobře. …

Češi více spoří a s finanční rezervou jsou spokojenější

Češi spoří více než v předcházejících letech a se svými úsporami jsou spokojenější. Mezinárodní průzkum ING Bank …

Běžný účet platební bilance skončil v listopadu s kladnou bilancí 12,4 mld. Kč

Celková bilance běžného účtu (BÚ) skončila v přebytku ve výši 12,4 mld. Kč (tržní dohad: -0,5 mld. Kč; v říjnu +3,1 mld. …

Vnější bilance ČR se dále zlepšuje

I v listopadu skončil – jako ostatně letos už po sedmé – běžný účet platební bilance přebytkem. Tentokrát se jedná o 12,4 …

Ropa – vítězové a poražení

Ceny ropy zkraje nového roku atakují mnohaletá minima – WTI pro dodávku v únoru se propadla na 32 dolarů za barel, což je hodnota …

Spotřebitelské ceny byly i na konci roku v útlumu

Spotřebitelské ceny se v meziročním srovnání zvýšily pouze o 0,1 %. Původ takto slabého růstu lze hledat především u potravin …

Comments

comments