Fond zaměřený na akcie firem z Asie pro odvážné investory

Investiční výhledy

Investice do asijských společností (primárně těch čínských) patřila v uplynulých letech k hitům mezi drobnými investory. Po propadu akciových trhů v roce 2008 se však pozornost investorů od Asie poněkud odvrátila. Přesto však jde o region, který má velmi zajímavý ekonomický potenciál, velmi mladou populaci a mnoho firem, které se hlásí o své místo na slunci.

Investoři, kteří jsou dostatečně rizikově averzní a věří v ekonomický růst Asie, si mohou vybrat z mnoha podílových fondů zaměřených na tento region. Nicméně v tuzemsku je jen jeden fond, který má korunovou třídu (pozn. zde investor nepodstupuje měnové riziko). Tímto fondem je Templeton Asian Growth Fund (CZK) H1.

Fond řídí Mark Mobius

Podle strategie definované statutem fond cílí zejména na majetkové cenné papíry růstových společností registrovaných nebo primárně podnikajících v Asii (kromě Austrálie, Nového Zélandu a Japonska). Řídí jej celosvětově známý manažer Mark Mobius. Kromě stálic jako jsou Čína a Indie jsou v portfoliu obsaženy především menší země s vysokým potenciálem, jako je Indonésie, Jižní Korea či Vietnam. Z hlediska sektorů se fond zaměřuje především na finance, energetiku a spotřební zboží. Tyto tři sektory spolu tvoří více než dvě třetiny zainvestovaných prostředků fondu.

Základní údaje fondu:

Název: Templeton Asian Growth Fund

Manažer fondu: Mark Mobius, PhD

ISIN: LU0768356247

Investiční společnost: Franklin Templeton Investment Funds SICAV/Luxembourg

Země registrace: Lucembursko

Typ fondu: SICAV

Zaměření: Akcie

Měna: CZK

Aktiva pod správou: 12,231 miliard

Datum spouštění: 11. 5. 2012

Finanční skupina: Franklin Templeton

Manažerský poplatek: 1,35 %

Celková nákladovost (TER): 2,23 %

Fond dosáhl maxima v červenci roku 2014

Měnová třída podílových listů zajištěná do české koruny (Templeton Asian Growth (CZK) H1) byla založena v květnu roku 2012. V druhé polovině roku 2012 zaznamenal fond lehký propad, ze kterého se ale již v průběhu roku 2013 vzpamatoval. Tento propad byl způsoben výraznějším odlivem zahraničního kapitálu z rozvíjejících se zemí a jeho přesunem do aktiv v USA, v důsledku spekulací o rychlém ukončení kvantitativního uvolňování.

Graf: Výkonnost fondu od založení

Templeton Asian Growth (CZK) H1

Zdroj: Comsense Capital

Svých historických maxim dosáhl fond v červenci roku 2014. Od té doby zaznamenává fond další mírnou korekci. Současná cena za jeden podílový list je 110,88 CZK. Základní měnou fondu je americký dolar – Templeton Asian Growth (USD) – společnost Franklin Templeton spravuje již od roku 1991. Během své historie fond zažil největší propad v důsledku finanční krize v letech 2007 a 2009.  Všechny ztráty ale fond dokázal do roku 2011 získat zpět.

Z pohledu rizika vyjádřeného hodnotou maximálního propadu ceny podílového listu je patrné, že máme před sebou fond, který je vhodný spíše pro dynamické investory, jež jsou připraveni na významný propad hodnoty.

Ukazatele výkonnosti:

Ukazatele fondu Templeton Asia

Zdroj: Comsense Capital

Složení portfolia

Fond zaujímá celkem 50 pozic. Deset největších titulů tvoří pouze 54,16% obraz portfolia. Z hlediska sektorů se fond zaměřuje především na finance (kde drží fond 14 akcií s celkovým podílem 24,64 %), energetiku (kde drží fond 12 akcií s celkovým podílem 21,93 %) a spotřební zboží (kde drží fond 10 akcií s celkovým podílem 23,24 %). Tyto tři sektory spolu tvoří více než dvě třetiny zainvestovaných prostředků fondu.

Graf: Struktura portfolia

Struktura portfolia Templeton Asia

Zdroj: Comsense Capital

Historické události a majetek fondu

I když samotný fond denominovaný v české koruně v té době ještě neexistoval, na jednotlivých aktivech, které fond aktuálně vlastní, by se v minulosti podepsaly následující události následovně:

  • Pád Lehman Brothers v roce 2008: – 15,23 %
  • Dluhová krize v roce 2011: – 7,54 %
  • Řecká finanční krize 2010: – 6,27 %
  • Ruská finanční krize 2008: – 24,12 %

V roce 2009, kdy došlo k oživení celosvětového akciového trhu po obrovských propadech v krizovém roce 2008, by si aktuální akciové emise v portfoliu fondu připsaly 64,42 %.

Fond pro odvážné investory

Fond je vhodný pro dynamické investory a pravidelné investice v dlouhodobém horizontu. Při takovém způsobu investování lze naplno využít růstového potenciálu fondu a zároveň se formou průměrování ceny chránit před výraznými propady.

Fond lze doporučit i pro jednorázovou investici, ale jen pro dynamického a rizikově neaverzního investora. Kdo se obává rizika výraznějšího propadu hodnoty podílových listů, měl by se tomuto fondu raději vyhnout.

Maximální váha fondu v portfoliu by neměla překročit 15 % z celkového portfolia. Může být i součástí vyváženého portfolia, ovšem jeho váha pak nesmí překročit 10 %. Fond není vhodný pro konzervativní investory, a to ani na dlouhodobém horizontu.

Autor příspěvku: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments