Fond zaměřený na západní Evropu

Investiční portfolio

„Starý kontinent“ není právě v nejlepší ekonomické a demografické kondici. Jeho populace stárne a dny největší ekonomické slávy (téměř) nenávratně odvál čas. Navíc se mnohé evropské státy potýkají s výraznými fiskálními problémy. Až se vkrádá otázka, proč by investor měl své peníze investovat v Evropě? Odpověď je jednoduchá, stále existuje řada firem, které svým investorům přináší velmi zajímavé zisky.

Většina podílových fondů je vedena v euru. V tuzemsku registrované podílové fondy vedené v české koruně jsou primárně orientovány na střední a východní Evropu. Jedním z mála fondů, jež má korunovou třídu podílových listů a orientuje se na západní Evropu je Top European Players od Pioneer Funds. Pro výběr akcií používá fundamentální analýzu. Podle statutu se fond zaměřuje zejména na akcie nebo s akciemi spojené nástroje vydané společnostmi se střední nebo vysokou tržní kapitalizací, které byly založeny, mají sídlo nebo provozují hlavní podnikatelskou činnost v Evropě.

Fondy Top European Players řídí již od roku 2005 manažer Andrew Arbuthnott. Z evropských zemí se fond zaměřuje nejvíce na Velkou Británii, Švýcarsko, Francii a Německo. Do těchto zemí fond alokuje více než tři čtvrtiny svých aktiv. Naprostá většina prostředků je investována ve společnostech s vysokou tržní kapitalizací. Ze sektorů se fond zaměřuje především na finance, zdravotnictví, suroviny a zboží dlouhodobé spotřeby.

Tabulka: Základní údaje o fondu

20150414-clanek-1

Historickou výkonnost na delším časovém horizontu můžeme sledovat u fondu denominovaném ve společné evropské měně – Top European Players (EUR). Tento fond spravuje společnost Pioneer již od konce roku 2000. Fond zažil největší propad během finanční krize v letech 2007 a 2008, jako asi každý světový akciový trh. Všechny ztráty z tohoto období fond dokázal získat zpět až ke konci roku 2014. Současná cena již maxima z roku 2007 překonala.

Měnová třída podílových listů zajištěná do české koruny Top European Players (CZK) byla založena v červnu roku 2012. Od té doby zaznamenává fond trvalý růst, který byl v posledních měsících ještě umocněn kvantitativním uvolňováním Evropské centrální banky v Evropě a v současné době dosahuje svých historických maxim.

Grafy: Výkonnosti fondů

Výkonnost Top European Players

Zdroj: Comsense Capital

K rizikovosti fondu je nutné poznamenat, že i přes svoji vysokou historickou výkonnost v předkrizovém období utrpěl fond v krizových letech 2007 a 2008 velmi vysoké ztráty. Top European Players denominovaný v euru v té době ztratil více než 60 % své původní hodnoty během několika málo měsíců. Ještě v polovině června 2007 se pohybovala cena jednoho podílového listu tohoto fondu nad 7,7 eury. Koncem roku 2008 se cena fondu propadla až pod 3,5 eura za podílový list.

Z pohledu rizika vyjádřeného hodnotou maximálního propadu hodnoty podílového listu je patrné, že máme před sebou fond, který je vhodný spíše pro dynamické investory, kteří jsou připraveni na významný propad hodnoty. Na jednoletém časovém horizontu museli investoři u korunového fondu podstoupit ztrátu 8,55 % hodnoty portfolia.

Tabulka: Ukazatele výkonnosti

Ukazatele výkonnosti Top European Players

Zdroj: Comsense Capital

Podle detailních statistik eurového fondu je patrné, že fond Top European Players se zaměřuje na investování do velmi diverzifikovaného portfolia sektorů. Celkem je u fondu uváděno rozdělení do 21 hospodářských odvětví. Nejvíce svých prostředků alokuje fond do sektoru farmacie a biotechnologií, který tvoří celkem 14,29 % podíl na celkových aktivech. Dalšími významnými odvětvími v portfoliu fondu jsou suroviny s 11,28 %, bankovnictví s 10,64 %, investice s 7,24 %, energetika s 6,73 % a nad 5% hranici se dostává ještě sektor potravin, nápojů a tabáku. Těchto 7 sektorů dohromady tvoří pouze dvě třetiny z celkových aktiv fondu.

Graf: Sektorová a regionální alokace fondu

Sektorová alokace Top European Players

Regionální alokace Top European Players

 

Historické události a majetek fondu

I když samotný fond denominovaný v české koruně v té době ještě neexistoval, na jednotlivých aktivech, které fond aktuálně vlastní, by se v minulosti podepsaly níže uvedené události následujícím způsobem:

  • Pád Lehman Brothers v roce 2008: -11,76 % (pozn. propad hodnoty akcií bezprostředně po pádu Lehman Brothers, nikoli propad za celou dobu trvání finanční krize)
  • Dluhová krize v roce 2011: -15,67 %
  • Řecká finanční krize 2010: -6,60 %
  • Ruská finanční krize 2008: -14,51 %

Naopak v roce 2009, kdy došlo k oživení celosvětového akciového trhu po obrovských propadech v krizovém roce 2008, by si aktuální akciové emise v portfoliu fondu připsaly 37,11 %.

Doporučení

Fond je vhodný zejména pro dynamické investory. A to jak pro pravidelnou, tak jednorázovou investici. V případě pravidelné investice může mít v portfoliu váhu 25 %. U jednorázové investice by jeho váha neměla překročit 15 % portfolia. Měl by tedy sloužit spíše jako doplněk portfolia.

Může být zařazen i do portfolií vhodných pro investory s vyváženým profilem. Nicméně zde by jeho váha neměla v případě jednorázové investice přesahovat 10 % a u pravidelné investice 20 % z celkového portfolia.

Fond není příliš vhodný pro konzervativní portfolia. Výkonnosti fondu v krátkodobém horizontu by mělo pomoci kvantitativní uvolňování, jehož pokračování minimálně do roku 2016 oznámila Evropská centrální banka.

Autor příspěvku: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments