Fondy kvalifikovaných investorů v ohrožení

legislativa

Změny ve zdanění investičních fondů aktuálně projednávané Senátem České republiky budou mít zásadní dopad na fondy kvalifikovaných investorů. Přestože pro fondy nabízené veřejnosti se zdanění v principu nemění, po 1. lednu 2015 může ve fondovém sektoru dojít k zániku, nebo k přesunutí do zahraničí, významné části fondů kvalifikovaných investorů s nezanedbatelným objemem aktiv (více než 70 mld. Kč).

Tolik žádoucí růst české ekonomiky vyžaduje mj. i investice fondů a asset manažerů do domácích aktiv. Pro udržení kapitálu českých investorů v České republice je však nezbytné, aby byla zajištěna stabilita právního a daňového prostředí investičních fondů. Místo toho jsme svědky každoročních návrhů úprav pravidel a daňových sazeb pro investiční fondy, které nevyhnutelně povedou k situaci, kdy české úspory nebudou financovat rozvoj české ekonomiky, ale přesunou se do zahraničí.

Změny ve zdanění investičních fondů projednávané Senátem ČR

V současné době jsou všechny investiční fondy zdaňovány sazbou 5%. Na úrovni investora jsou pak dividendy zdaňovány sazbou 15%. Pro dividendy vyplácené z některých fondů kvalifikovaných investorů můžou být navíc na základě evropské směrnice od daně tyto dividendy osvobozeny.

Poslanecká sněmovna schválila a dne 7. října 2014 postoupila Senátu novelu zákona o daních z příjmů, která mění způsob zdanění investičních fondů. Byl schválen návrh Ministerstva financí, který sazbu 5 % umožňuje pouze vybraným, tzv. základním fondům. Pro fondy investující do nemovitostí, pohledávek, umění nebo např. vína, pokud tyto mají formu akciové společnosti nebo uzavřeného podílového fondu, bude uplatněna sazba daně ve výši 19 %.

Dopady navrhovaného zdanění na české investiční fondy

Pro fondy nabízené veřejnosti se schválením v Senátu aktuálně projednávaného návrhu nemění daňové prostředí. Změna však dopadne na fondy kvalifikovaných investorů, ve kterých je nyní celkem více než 70 miliard Kč, přičemž novela dopadá jak na existující, tak i do budoucna projektované fondy kvalifikovaných investorů.

Ministerstvo financí se předložením tohoto návrhu snaží vyloučit 5% sazbu investičního fondu v případě, kdy by mohlo docházet k souběžné aplikaci evropské směrnice k osvobození dividend vyplácených z fondů kvalifikovaných investorů. Změna celkového systému zdanění investičních fondů ale na rozdíl od standardních nástrojů využívaných finančními úřady jako jsou pokuty a předběžná opatření nařízené soudem dopadá na podstatně větší část fondů kvalifikovaných investorů, než je několik fondů založených za účelem daňových optimalizací.

Vzhledem ke skutečnosti, že fondy kvalifikovaných investorů mají kromě daňových nákladů také značné náklady spojené s fondovou regulací, při zvýšení daňové sazby neúměrně roste jejich nákladovost. Fondy kvalifikovaných investorů, které představují přísně regulovaný, diverzifikovaný a transparentní nástroj správy aktiv širokého spektra investorů, tak budou mít ztížené podmínky pro investování do alternativních aktiv, jako jsou nově založené společností s vysokým potenciálem (tzv. start-upy), technologické inovace nebo private equity. Pokud investice prostřednictvím fondů kvalifikovaných investorů budou v důsledku nově navrhované úpravy daňového zákona pro investory nezajímavé, z makroekonomického pohledu lze očekávat významný pokles investic do některých segmentů české ekonomiky.

Stabilní a předvídatelné prostředí jako podmínka nutná pro financování české ekonomiky

V České republice se už stává zvykem, že změny daňových zákonů jsou navrhovány každý rok, a to těsně před začátkem zdaňovacího období, pro které mají platit. Kapitálový trh je velmi citlivý na jasný, předvídatelný a stabilní legislativní a daňový rámec. V případě zásadních daňových změn by Asociace pro kapitálový trh uvítala dlouhodobější výhled a koncepci zdanění investičních fondů, zejména aby změny nebyly navrhovány každý rok.

Předvídatelné právní a daňové prostředí je klíčové jak pro domácí, tak i pro zahraniční správce. V době, kdy se v rámci Evropské unie plánuje prostřednictvím investičních fondů financovat rozvoj evropské ekonomiky a kdy se zahraniční jurisdikce snaží přilákat zahraniční kapitál, je nezbytné udržení kapitálu domácích investorů v České republice, ve správě domácích správců, pro zajištění investic do domácích aktiv. Zajištění dostatečného objemu pro financování české ekonomiky však nezbytně vyžaduje zajištění stabilního prostředí pro investiční fondy.

Preferovaná varianta zdanění

Pokud je proklamovaným cílem Ministerstva financí vyloučení aplikace evropské směrnice osvobozující výplatu dividend z fondů, pak existuje jiná možnost, než změna daňového systému investičních fondů. Asociace pro kapitálový trh Ministerstvu financí navrhovala řešení spočívající ve vyjmutí investičních fondů z působnosti této směrnice. Jedná se o variantu, která je vzhledem k aktuální novelizaci směrnice reálná, bez zásadnějšího dopadu do struktury investičních fondů. Takovéto řešení by navíc představovalo stabilní úpravu investičních fondů a podporovalo již nyní aplikované reinvestování výnosů fondů a jejich strukturaci v České republice.

Dopad Asociací pro kapitálový trh navrhovaného řešení na ekonomiku České republiky i pro státní rozpočet by byl pozitivní, protože by podporoval vznik domácích fondů, jejich investice do českých aktiv, navíc prostřednictvím regulované a dohlížené struktury zvyšující transparentnost tržního prostředí v České republice.

Zdroj: Tisková zpráva AKAT

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Tiskové zprávy

Čtyři nové podílové fondy ČSOB

Čtyři nové podílové fondy ČSOB

Zamilovat se do společnosti, do které se rozhodnete investovat, jde stejně dobře jako do člověka. Emoce k životu bezpochyby …

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

Penzijní připojištění ČSOB dosáhlo zhodnocení 1,2 %

Penzijní připojištění ČSOB dosáhlo zhodnocení 1,2 %

ČSOB Penzijní společnost zhodnotila v roce 2015 prostředky svých klientů u původního penzijního připojištění, dnes …

Penzijku od ČSOB se daří, účastnické fondy dlouhodobě vydělávají

Penzijku od ČSOB se daří, účastnické fondy dlouhodobě vydělávají

Účastnickým fondům v penzijku od ČSOB se dlouhodobě daří. Od ledna 2013, kdy bylo nové penzijní spoření uvedeno na trh, …

Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 procent

Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 procent

K 30. září roku 2015 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 367,2 miliard korun. …

Comments

comments