Investice českých domácností do fondů rostou

Vývoj trhu

K 30. 9. 2014 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno rekordních 315,94 miliard korun. Investice ve fondech dosáhly historické úrovně a přibližují české domácnosti ke standardu zemí západní Evropy.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30. 9. 2014 výše 1,071 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 315,94 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 18,46 miliard Kč, tj. o 6,21 % (z 297,48 mld. Kč k 30. 6. 2014 na 315,94 mld. Kč k 30. 9. 2014).

Objem majetku investovaný přes členy AKAT

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30. 9. 2014 výše 1,071 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí 2014 o 41 miliard Kč (z 1,030 bn Kč k 30. 6. 2014 na 1,071 bn Kč k 30.9.2014).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zohledněny. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Typy fondů AKAT

Investice ve fondech

Majetek ve fondech kolektivního investování vzrostl během třetího čtvrtletí 2014 o 18,46 miliard korun (tj. 6,21 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během třetího čtvrtletí 2014 o 7,31 miliard korun (tj. o 4,72 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 11,15 miliard korun (tj. o 7,82 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů, fondů peněžního trhu a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů a fondů fondů. Konkrétní hodnoty a čtvrtletní změnu naleznete v níže uvedené tabulce.

Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 315,94 miliard Kč (k 30. 9. 2014), přičemž 72 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 28 % je drženo právnickými osobami.

Vývoj majetku ve fondech

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 9. 2014 skupina ČSOB (84,63 mld. Kč), skupina České spořitelny (82,24 mld. Kč), skupina Komerční banky (37,99 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (24,58 mld. Kč) a ČP Invest (19,51 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,071 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30. 9. 2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 69,508 mld. Kč.

Fondy kvalifikovaných investorů

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2014 bylo provedeno celkem 83.812 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30.9.2014 hodnoty 2,122 bn Kč, což znamená nárůst během třetího čtvrtletní 2014 o 155 miliard Kč (z 1 967 mld. Kč k 30.6.2014 na 2 122 mld. Kč k 30. 9. 2014).

Zdroj: AKAT ČR

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments