Investice do fondů vzrostly od počátku roku o více než 13 procent

top fondy

K 30. září roku 2015 bylo v domácích a zahraničních fondech nabízených v České republice zainvestováno 367,2 miliard korun. Investice do fondů i přes drobný pokles zůstávají kolem historicky nejvyšší úrovně. Favoritem investorů i nadále zůstávají smíšené fondy.

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za třetí čtvrtletí roku 2015. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 30. 9. 2015 výše 1,138 bilionu korun. Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 367,20 miliard Kč. Během třetího čtvrtletí 2015 poklesl majetek ve fondech kolektivního investování o 190 milionů Kč, tj. o – 0,05% (z 367,39 mld. Kč k 30. 6. 2015 na 367,20 mld. Kč k 30. 9. 2015). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v ČR nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 30. 9. 2015 výše 1,138 bilionu korun a vzrostl během třetího čtvrtletí roku 2015 o 12 miliard Kč (z 1,126 bn Kč k 30. 6. 2015 na 1,138 bn Kč k 30. 9. 2015).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v ČR. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v ČR naleznete v níže uvedené tabulce.

Objem majetku ve fondech

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech poklesl během třetího čtvrtletí 2015 o 190 milionů korun (tj. -0,05 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech poklesla o 1,65 miliard korun (tj. o -0,91 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 1,46 miliard korun (tj. o 0,78 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva nemovitostních fondů, dluhopisových fondů, smíšených fondů a fondů fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u fondů peněžního trhu, strukturovaných fondů a akciových fondů. Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Investice dle typů fondů

Pozn.: Strukturované fondy jsou pokračovatelem zajištěných fondů a zahrnují také garantované a zajištěné fondy.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 367,20 miliard Kč (k 30. 9. 2015), přičemž 79 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 21 % je drženo právnickými osobami.

Vývoj majetku ve fondech

Pozn.: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 30. 9. 2015 skupina ČSOB (97,04 mld. Kč), skupina České spořitelny (94,18 mld. Kč), skupina Komerční banky (51,46 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (26,90 mld. Kč) a Conseq (22,48 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,138 bn. Kč, uvedeném v první části této tiskové zprávy, fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 30. 9. 2015 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,33 mld. Kč.

Majetek ve fondech kvalifikovaných investorů FKI

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. Ve třetím čtvrtletí 2015 bylo provedeno celkem 102.332 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 30. 9. 2015 hodnoty 2,354 bn Kč, což znamená pokles o 719 miliard Kč (z 3,073 bn Kč k 30. 6. 2015 na 2,354 bn Kč k 30. 9. 2015).

Zdroj: AKAT ČR

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments