Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Novinky z trhů

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na rozvíjejících se trzích.

Podle výsledků průzkumu analytiků společnosti Fidelity International budou klíčové podnikové ukazatele evropských a amerických firem i nadále srovnatelné s loňským rokem – možná poněkud lepší v Evropě a mírně horší v USA. Dobrý je investiční sentiment v Japonsku a zpomalení Číny bude mít nulový nebo mírně pozitivní vliv na strategické investiční plány firem.

Podle průzkumu Fidelity International je v rámci regionálních trendů opět nejlepší Japonsko. „V Japonsku se vytrvale zlepšuje správa a řízení společností a to vede k očekávanému zlepšení u klíčových podnikových ukazatelů zaměřených na hodnotu pro akcionáře a návratnost kapitálu,“ vysvětluje Adam Lessing, ředitel Fidelity International v Rakousku a pro východní Evropu.

V názorech na Evropu a USA jsou analytici společnosti Fidelity poněkud opatrnější a předpokládají, že fundamenty evropských a amerických společností budou srovnatelné se stavem v loňském roce. To je důležité zjištění, které vypovídá o tom, že hospodářský cyklus v obou těchto regionech sice dozrává, ale zatím se nechýlí ke konci. „Větší znepokojení oproti tomu vyvolává situace na rozvíjejících se trzích a investoři musejí postupovat opatrně. Nejvíce jsou zasaženy ekonomiky závislé na komoditách,“ komentuje Lessing. Podle Fidelity Int. Čínu čeká nelehká cesta a celková dynamika růstu nevyhnutelně zpomalí. „Nicméně náš výzkum ukázal, že toto zpomalení se v praxi nijak neprojeví nebo bude mít na strategické investiční plány firem mírně pozitivní dopad. Z výzkumu vyplývá, že evropští analytici spíše předvídají nulový dopad na akciové tituly, které sledují,“ uzavírá komentář k výsledkům Lessing.

Grafika: Výsledky hodnocení investičního sentimentu podle regionů

Investiční sentiment

Zdroj: Fidelity International, výzkum analytiků 2016

O výzkumu analytiků Fidelity International

Každoroční výzkum analytiků společnosti Fidelity International pokrývá všechny regiony a sektory. Jeho cílem je identifikovat změny v rámci korporátní sféry již v rané fázi a určit nové trendy a investiční příležitosti. Výzkum se opírá o zevrubnou obeznámenost analytiků společnosti Fidelity Int. s příslušnými sektory a čerpá z poznatků získaných z každoročně více než 17 000 rozhovorů s odpovědnými pracovníky firem. Výzkumné otázky se mimo jiné zaměřují na témata jako důvěra, plánované kapitálové výdaje, očekávaná návratnost kapitálu, kvalita rozvahy a očekávané dividendy.

Sentiment je hodnocen na škále 1–10, kde hodnoty nižší než 5 označují ochlazení sentimentu a hodnoty vyšší než 5 pak oteplení sentimentu.

Vysvětlení metodiky hodnocení investičního sentimentu

Celkové hodnocení sentimentu vychází ze souboru pěti klíčových ukazatelů, které zachycují celkový pohled analytiků na společnosti v rámci svých odvětví. Odpovědi jsou váženy na škále od 1 do 10 (kde hodnota 10 vyjadřuje nejlepší hodnocení) a agregovány na základě tržní kapitalizace daného sektoru. Výsledný ukazatel má sloužit jako srovnávací nástroj, nikoli jako absolutní hodnota.

Indikátor sentimentu

Zdroj: Fidelity International

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Komentáře odborníků

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Akciové trhy budou letos volatilní

Akciové trhy budou letos volatilní

Světové trhy se nyní potýkají se třetí vlnou deflace od roku 2008. Epicentrum se nenachází ve vyspělém světě či finančním …

Šokující předpovědi Saxo Bank na rok 2016

Šokující předpovědi Saxo Bank na rok 2016

Mezinárodní investiční a obchodní banka Saxo Bank vydala své každoroční „Šokující předpovědi“ pro příští rok. Zde je …

Kauza Dieselgate ohrožuje klid evropského hospodářství

Kauza Dieselgate ohrožuje klid evropského hospodářství

Kauza Dieselgate spojená s automobilovým koncernem Volkswagen se zdá být v kontextu nedávných událostí v Paříži upozaděná, …

Co čekají Češi v penzi od státu?

Co čekají Češi v penzi od státu?

Podle aktuálního průzkumu NN pojišťovny a penzijní společnosti jsou Češi skeptičtí k budoucí pomoci státu v penzi – jen …

Čínské statistiky: Jsou nadhodnocené?

Čínské statistiky: Jsou nadhodnocené?

Čínský statistický úřad zveřejnil údaje za růst druhého největšího hospodářství na světě. Čínská ekonomika rostla o …

Comments

comments