Každý investor musí vědět, jaké riziko ustojí

Rizika investice

Žádná investice není bez rizika, i když se tak může některá nazývat. Za nejméně rizikové jsou obecně považovány investice do státních dluhopisů ekonomicky silných zemí. Riziko nesplacení je oproti jiným aktivům velmi nízké, ale existuje.

Každý investor či tvůrce portfolia by si měl být vědom rizika, které při investování podstupuje, resp. chce podstupovat. Bez tohoto vědomí a především stanovení rizika v podstatě není možné ani začít investovat. Jak by asi dopadla investice u člověka, který by na jejím počátku tvrdil, že si je vědom všech rizik a nevadí mu (tzv. je averzní vůči riziku)? Takovému člověku by bylo pravděpodobně nastaveno dynamické portfolio, a přitom při prvním poklesu hodnoty portfolia třeba o pět procent by již začal s panickým výprodejem. Takový investor by zaznamenal jen ztráty.

Jaká jsou rizika

Investoři musí počítat s celou řadou rizik, ale není třeba mít přehnanou obavu. Pokud by se investor obával ztráty, nemohl by v podstatě investovat. Prostředky by pravděpodobně nechal ležet na běžném účtu (termínovaném vkladu apod.) či takzvaně ve slamníku.

Nejčastějším a asi i nejvýznamnějším rizikem, se kterým se na finančních trzích může investor setkat je tržní riziko. Jde zejména o riziko změn na trhu, které mohou změnit hodnotu nástroje, do kterého vložil své prostředky. Když hovoříme o riziku, samozřejmě máme na mysli možnost negativní, tzn. pokles hodnoty nástroje potažmo celého portfolia. V podstatě neexistuje produkt, který by přímo či nepřímo neovlivňoval finanční trh. I zdánlivě nízkorizikový spořicí účet je ovlivňován situací na kapitálovém trhu. Neboť při snížení úrokových sazeb (vyhlašovaných centrální bankou) poklesne i zhodnocení spořicího účtu. Stejně tak i neveřejně obchodovaný dluhopis, jehož tržní cenu neovlivňuje přímo nabídka a poptávka po něm, je ovlivňován tím, jak si vede jeho emitent, což je ovlivněno mimo jiné i situací na finančních a kapitálových trzích. Tržními riziku se tak v podstatě nelze při investování vyhnout.

Nicméně můžeme se vyhnout měnovému riziku. A to za předpokladu, že se budeme investovat pouze do nástrojů vedených v základní měně (tzn. měně, ve které bude investor posléze prostředky spotřebovávat). Měnové riziko znamená změnu kurzu (ať již negativní či pozitivní) základní měny vůči měně, ve které je investováno.

Riziko emitenta je častěji zmiňováno u dluhopisů a jim podobných cenných papírů. U akcií a dalších dynamičtějších nástrojů již tolik zmiňováno není. Je zde totiž více zakomponováno v tržním riziku. Riziko emitenta znamená totiž riziko, že emitent nedostojí svým závazkům.

Řízení rizika

Při výběru jednotlivých aktiv a nástrojů by se měl investor snažit eliminovat rizika svého portfolia a maximalizovat jeho výnos. Tedy provádět risk management. To je velmi sofistikovaná činnost, kterou mnohdy řeší složité matematické modely. Nicméně takové řízení není možné po mnoha investorech žádat. Ovšem je možné se některým rizikům vyhýbat. Třeba konzervativní portfolio neinvestovat do nástrojů v jiné měně, než je základní měna investora. Neboť případná změna kurzu obvykle dopadne na konzervativnější nástroje více, než na ty dynamické.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments