Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

globání trhy

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl za uplynulých pět let nejvyššího zhodnocení indexový fond z nabídky ČSOB. Oslabující koruna pomohla vylepšit korunovou výkonnost fondů vedených v dolaru i euru.

K pokrytí světových akcií můžete využít hned několik podílových fondů. Porovnali jsme pět fondů, které investují do společností z vyspělých zemí s vysokou a střední tržní kapitalizací. Čtyři z pěti fondů pracují s benchmarkem MSCI World.

Balík kvalitních světových akcií

Ke sledování vývoje prestižních světových akcií můžete využít index MSCI World. Tento index je benchmarkem (srovnávacím indexem) několika podílových fondů. Na konci září letošního roku bylo v  indexu MSCI World zařazeno 1 643 společností. Z hlediska regionální alokace tvoří více než polovinu portfolia společnosti z USA (58 %). Japonské akcie zaujímají 8,6 %, akcie z Velké Británie 7,8 %, Francie 3,89 %, Švýcarska 3,7 % a ostatních zemí necelých 18 %.

Nejvýznamnějšími sektory jsou finance (20,9 %), informační technologie (13,8 %), spotřební zboží (13,3 %), zdravotní péče (13,3 %) a průmysl (10,6 %). V desítce hlavních titulů v portfoliu najdete světoznámé společnosti jako Apple, Microsoft, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, General Electric či Nestlé.

Konkrétní váhy jednotlivých regionů, sektorů i samotných společností si manažeři aktivně řízených fondů určují sami, omezeni jsou pouze investičními limity popsanými v prospektu fondu. V praxi se portfolia aktivně řízených fondů mohou od zvoleného srovnávacího indexu více či méně vzdalovat.

Fond sledující index světových akcií

Složení benchmarku MSCI World se nejvíce přibližuje portfolio fondu Index Fund World. Tento podílový fond spravuje KBC Asset Management a naleznete jej v nabídce ČSOB. Jak je patrné z názvu fondu, cílem je dosahovat výnosů odpovídajících výnosům indexu MSCI World. V Česku nabízený fond je kapitalizační, což znamená, že veškeré příjmy (tzn. především přijaté dividendy) jsou reinvestovány. Jednou z výhod indexových konstrukcí fondů jsou nízké náklady spojené s řízením fondu. V našem případě činí roční poplatek za obhospodařování pouze 0,7 %. Nákup podílových listů fondu je zatížen vstupním poplatek ve výši 2 %.

V rámci námi vybrané skupiny fondů si Index Fund World vedl nejlépe. Za uplynulých pět let vydělal fond v eurech více než 81 %. Korunová výkonnost byla ještě vyšší (viz tabulka).

Akcie jsou vybírány s ohledem na růstový potenciál

Velmi solidní výkonností se může pochlubit i fond NN (L) Global Equity. Oproti předchozímu fondu je manažer mnohem aktivnější. Snaží se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Sledován je růstový potenciál akcie, její současná cena i související rizika. Správa fondu vyjde ročně na 1,3 %. Maximální vstupní poplatek je 3 %. Fond je k dispozici v eurech i české koruně. Kdo se rozhodl pro fond vedený v eurech, vydělal i na pohybu koruny vůči euru.

Výkonnost fondu vylepšila oslabující koruna

V portfoliu fondu HSBC GIF Global Equity také naleznete akcie světových společností. Benchmarkem fondu je index HSBC Economic Scale World Net. I když tento fond dosáhl nejnižšího zhodnocení ve vlastní měně (dolar), po přepočtu do koruny získal pomyslné stříbro. Před pěti lety (v říjnu roku 2010) jste totiž za jeden dolar zaplatili méně než 18 korun, dnes získáte za dolar přibližně 24 korun. Tento kurzový pohyb značně vylepšil korunovou výkonnost fondu.

Výkonnost dalších vybraných fondů uvádíme v následujících tabulkách.

Tabulka: Výkonnost v měnách fondů

Světové akcie msci world

Tabulka: Výkonnost v CZK

Světové akcie MSCI World v CZK

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments