Měření výkonnosti při zohlednění rizika

Výkonnost a volatilita fondů

Většina investorů porovnává výkonnost a riziko zvlášť. Pokud tedy vůbec berou v úvahu riziko. Není ovšem mnoho investorů, kteří vědí, že lze na několika ukazatelích měřit výkonnost při zohlednění rizika.

Základním předpokladem pro správné srovnání fondů je porovnání ukazatelů za stejné období. Tedy průměrná roční výkonnost by měla být za stejné období jako volatilita fondu. Oba ukazatele najdete v měsíčních zprávách (factsheetech) fondů.

Získat údaje o historické výkonnosti a volatilitě je snadné, horší je to s rizikovostí. Ta se standardně měří jako anualizovaná volatilita hodnoty kurzů na konci měsíce počítaná na periodě posledních tří let. Matematicky se jedná o směrodatnou odchylku – odchylka 36 měření od jejich průměru. Zjednodušeně řečeno, směrodatná odchylka informuje o tom, jak se kurz fondu v čase „vlní“ nahoru a dolů. Přitom platí, čím nižší volatilita kurzu fondu, tím nižší riziko a tím lépe pro investora, neboť tržní hodnota jeho majetku je stálejší.

Ukazatel Jensen Alpa

Tento ukazatel měří, jak se dokáže portfolio manažer fondu vypořádat se systematickým rizikem trhu. Jinými slovy měří schopnost portfolio manažera zvyšovat aktivní správou výnosy fondu nad výnos daný prostým kopírováním indexu.

Dosažená procentní výkonnost fondu je ve výpočtu porovnávána s bezrizikovým výnosem, kterého mohlo být během daných tří let dosaženo, s výkonností celého trhu (indexu). Do výpočtu vstupuje i citlivost kurzu fondu na pohyby celého trhu. Čím vyšší číslo, tím lépe se dokáže portfolio manažer vypořádat se systematickým rizikem trhu. Kladné číslo znamená, že aktivní správou přidává hodnotu.

Ukazatel Sharp Ratio

Tento ukazatel bere v potaz celkové riziko, tj. včetně diverzifikace v rámci portfolia fondu. Čím vyšší ukazatel, tím lépe pro investory.

Information ratio

Stále populárnějším ukazatelem úspěšnosti fondu (risk adjusted measure) se stává Information ratio (informační poměr). Ukazatel říká, jak si vede fond v porovnání s benchmarkem při zohlednění rizika, které v tomto případě měří směrodatnou odchylkou rozdílu měsíčních výkonností fondu a benchmarku. Čím vyšší číslo, tím lépe pro investora. Nebo taky čím vyšší kladný rozdíl mezi výkonností fondu a benchmarku a čím nižší rozdíl mezi vývojem fondu a vývojem benchmarku, tím lépe. Kladný výsledek IR znamená, že fond výkonností na dané periodě překonává index a obráceně. Nízká absolutní hodnota znamená, že portfolio manažer řídí fond spíše pasivně a obráceně.

Autor: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Profi porace

Pokutujme uzavírání hedgeových fondů v roce 2016

Pokutujme uzavírání hedgeových fondů v roce 2016

Hedgeové fondy se mohou uzavírat bez jakéhokoli postihu. Tlačenice mezi hedgeovými fondy zvyšuje riziko takovýchto uzavření. …

Čeští milionáři investují do fondů, investičních certifikátů a nemovitostí

Čeští milionáři investují do fondů, investičních certifikátů a nemovitostí

Bohatí Češi letos opouštějí přímé investice do dluhopisů a akcií, většina volí raději fondy a investiční certifikáty. …

ETP si v září připsaly více než 28 miliard dolarů

ETP si v září připsaly více než 28 miliard dolarů

Burzovně obchodované produkty (ETP) si v září letošního roku připsaly dalších 28,4 miliardy dolarů. Investoři se zajímali o …

Záleží na velikosti fondu?

Záleží na velikosti fondu?

Podílové fondy můžete vybírat podle celé řady kritérií. Jedním z parametrů je velikost fondu, která se vyjadřuje objemem …

Jonathan Hill představil akční plán unie kapitálových trhů

Jonathan Hill představil akční plán unie kapitálových trhů

Evropský komisař Jonathan Hill ve středu představil dlouho očekávaný akční plán unie kapitálových trhů, jenž má ve všech 28 …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments