Nabídka fondů, které investují do českých akcií

Investiční portfolio

Podílové fondy s významnějším zastoupením českých akcií spočítáte na prstech jedné ruky. Nejvyšší váhu českých titulů v portfoliu má podílový fond ČSOB Český Akciový (PX). Ukážeme si i další podílové fondy, které investují do českých akcií.

Do akcií obchodovaných na pražské burze můžete investovat přes obchodníka s cennými papíry, pomocí ETFs (burzovně obchodovaných fondů) a podílových fondů. Pro drobné investory bude pravděpodobně nejschůdnější investice přes podílové fondy.

Současnou nabídku podílových fondů investujících do akcií z pražské burzy lze rozdělit do dvou skupin: fondy zaměřené pouze na české akcie a fondy pokrývající širší region (země střední a východní Evropy).

Fond sledující vývoj českého akciového indexu PX

Fond investující „stoprocentně“ do českých akcií naleznete pouze v nabídce ČSOB. Fond ČSOB Český akciový (PX) si dal za cíl co nejlépe reprodukovat vývoj českého akciového indexu PX. Tohoto cíle je dosahováno tím, že portfolio fondu sleduje složení indexu PX.

Aktuálně je index PX složen z akcií 13 společností. Nejvyšší váhu v indexu mají Komerční banka, ČEZ, Erste Group Bank a VIG. Tyto čtyři tituly tvoří téměř 74 % indexu. V důsledku právních omezení může portfolio fondu obsahovat akcie pouze jediné společnosti, jejíž váha je vyšší než 20 % (s maximem 35 %) majetku fondu. Z tohoto důvodu může dojít k rozdílům mezi složením fondu a sledovaného indexu.

Tabulka: Složení indexu PX

Složení indexu PX

Zdroj: Burza cenných papírů Praha

Na dlouhém horizontu je pravděpodobné, že bude výkonnost fondu vyšší než výkonnost indexu PX. Důvodem je skutečnost, že fond veškeré získané dividendy reinvestuje. Od založení dosahuje fond zhodnocení 4,52 % p.a. (pozn. fond byl založen 5. října 2011).

Minimální výše jednorázové investice do fondu je pět tisíc korun. Pravidelně lze investovat od 500 korun. Za nákup podílových listů zaplatíte vstupní poplatek ve výši 2 %. Správa podílového fondu vyjde na 1 % ročně.

Dva fondy investující v zemích střední a východní Evropy

Akcie obchodované na pražské burze naleznete i v portfoliích šířeji rozkročených fondů. Nejvyšší váhu českých titulů nabízejí fondy AXA CEE Akciový fond (44 %) a J&T OPPORTUNITY CZK (necelých 22 %).

Kromě českých akcií investuje manažer fondu AXA CEE Akciový fond ve větší míře i do akcií obchodovaných v Polsku či Maďarsku. V červenci letošního roku patřily mezi tituly s nejvyšším podílem na portfoliu akcie Komerční banky (8,5 %), Erste Bank (7,6 %), ČEZu (7,5 %) a VIG (7,4 %). Fond byl založen 26. března 2007 a od svého vzniku ztrácí více než 14,5 %.

Minimální výše první investice je 5 000 korun, k následné investici vám bude stačit 500 korun. AXA se snaží motivovat investory k dodržení doporučeného investičního horizontu. Neúčtuje si vstupní poplatek a při prodeji podílových listů po uplynutí pěti let ani výstupní. Správa fondu vychází ročně na 2 %.

V portfoliu smíšeného fondu J&T OPPORTUNITY CZK zaujímají české akcie mírně přes 21 % a zahraniční akcie více než 75 %. Nejvyšší váhu v portfoliu mají akcie ČEZu (14,45 %), dále z titulů obchodovaných v Praze Erste Bank (7,1 %) a Komerční banka (4,8 %). Manažer fondu drží i akcie Pivovary Lobkowicz Group (4,54 %). Podílový fond J&T OPPORTUNITY CZK vznikl 29. května 2000. Od zahájení činnosti vykazuje zhodnocení ve výši 4,41 % p.a.

Minimálně můžete do fondu investovat 300 korun. Oproti předchozím fondům je účtován nejen vstupní, ale i výstupní a výkonností poplatek. Vstupní poplatek může být maximálně 5 %. Výstupní srážka se odvíjí od doby trvání investice. Při prodeji podílových listů po 91 dnech od jejich nákupu činí srážka 2 %. Maximální výše výstupní srážky může být 10 % (při prodeji do 21 dnů od nákupu). Výkonnostní poplatek je 20 % z účetního zisku před zdaněním.

Ostatní fondy s nízkým zastoupením českých akcií

Akcie firem z pražské burzy jsou zastoupeny například i ve fondech IKS Akciový – Střední a východní Evropa (18,7 %), ISČS Sporotrend (16,1 %), ČSOB akciový fond – Střední a Východní Evropa (13,9 %), Raiffeisen – Osteuropa – Aktien (2,9 %) a NN (L) Emerging Europe Equity (2,54 %). Tyto fondy investují ve větší či menší míře i do akcií obchodovaných v Rusku, Turecku, Maďarsku, Polsku či Rumunsku.

České akcie jako doplněk investičního portfolia

Investice do akciových fondů jsou vždy spojeny s rizikem možné ztráty. Ceny podílových listů fondů v čase kolísají. Podílové fondy investující do akcií z pražské burzy mohou posloužit jako doplněk investičního portfolia. Před investicí se seznamte se všemi dostupnými informacemi vybraných fondů  (poznámka: vyplatí se prostudovat informace obsažené v dokumentu KIID – Klíčové informace pro investory, aktuálním factsheetu a věnovat pozornost aktuálnímu komentáři manažera fondu.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments