Největším protivníkem investora je psychika

Korekce na akciových trzích není nic neobvyklého. Nicméně investoři mají tendenci na ni zapomínat. Většinou se pohybují ve dvou extrémech.

Buď jsou přehnaně negativní, v případě poklesu trhu, anebo přehnaně pozitivní, když trhy rostou. To mají pocit, že se nemůže nic stát. A často pak přijde korekce. Jde se na korekci nějak připravit? I když to může znít jako hraběcí rada, tak především psychicky. Je třeba se obrnit trpělivostí a dodržet nastavený investiční horizont. Emoce často mívají pro mnoho investorů (a jejich portfolia) ničivý dopad.

Vývoj na akciových trzích se téměř šest let nesl ve znamení růstového trendu (nebo-li býčího trendu). Mnoho investorů získalo dojem, že trhu teď už skutečně budou růst napořád. Ovšem začínají se objevovat první náznaky „problémů“.  USA s největší pravděpodobností čeká zvýšení úrokových sazeb, Evropa marně hledá recept na nastartování solidního ekonomického růstu a přitom začíná řešit problém se statisíci uprchlíků. Nadále zůstávají problémy na Ukrajině. V Číně klesají ceny akcií, nemovitostí a propadá se čínský export. Nervozita znatelně roste a slovo korekce už není tabu. Pokud skutečně nastane, mnoho lidí přijde o peníze (v Číně už přišlo). Řada z nich však naprosto zbytečně.

Kdy se dělají chyby?

Možná poněkud překvapivé je zjištění, že nejčastěji dělají investoři chyby v dobách poklesu trhu či dokonce krize.  Důvod je jednoduchý. Podléhají emocím, místo racionálního úsudku.  Často je totiž v době poklesu trhu nejdůležitější nedělat vůbec nic. Pokud je správně nastaveno portfolio, je nejrozumnějším řešením do něj nezasahovat. Tedy neřídit se aktuálními pohyby na trzích (maximálně se snažit využít propadů k dalším nákupům).

Strategii „nic nedělat“ nahrává i výzkum, který provedla společnost JP Morgan. Tento výzkum zkoumal chování investorů na dvacetiletém horizontu. Pokud by investor vložil všechny prostředky do ETF navázaného na index S&P 500 (odmyslíme si měnové riziko u korunového investora), jeho výnos by činil 9,9 % p.a. Vyvážená strategie (40 % dluhopisy, 60 % akcie) by přinesla výnos 8,7 % p.a., ovšem průměrný investor (tedy ten zpravidla reagující na tržní trendy) dosáhl výsledku 2,5 % ročně. Což je jen nepatrně více, než inflace.  Příčin tohoto „úspěchu“ průměrného investora je několik. Mezi ně patří prodeje při poklesech trhu, či časté obchodování, jakož ostatně i honba za minulými výnosy. Investoři totiž neinvestují do akcií (sektorů) s nejlepší hodnotou (budoucí perspektivou), ale orientují se dle módních investic, zejména poté, co ty již mají své nejlepší časy (růst) za sebou.

Pokles není nic neobvyklého

Investoři by si měli uvědomit, že poklesy na trzích (zejména ty krátkodobé) nejsou nic neobvyklého. Třeba pětiprocentní denní poklesy se v průměru objevují třikrát za rok. Nástrahou na investora je, když se těmto naprosto běžným poklesům věnují média a tyto zprávy podají dostatečně katastroficky (čti prodejně). Ovšem z dlouhodobého pohledu v podstatě nemají tyto propady na investorovo portfolio vliv. A krátkodobé portfolio by mělo být nastaveno tak, aby k propadům pokud možno vůbec nedocházelo.

Využít příležitosti

I když to tak na první pohled nevypadá, je možné korekcí i využít ve svůj prospěch. Pokud je nastaveno portfolio správně a postihne jej korekce, je to často příležitost k nákupu.  V případě, že by na nákup při klesajícím trhu neměli investoři „nervy“, je možné použít formu pravidelného investování. Tedy investování pokaždé stejné částky, bez ohledu na směr, kterými trhy právě jdou.

Jde se připravit?

Když jsou korekce něco běžného, jde se na ně nějak připravit, zvláště když nevíme přesně, kdy přijdou? Na korekci se dá určitým způsobem připravit. Například by investor měl pravidelně (1x za rok) kontrolovat své portfolio, zda je v souladu s jeho cíli a investičním horizontem. Aby pak náhodou nezjistil, že za rok bude potřebovat investované prostředky přeměnit v hotovost a aktuální tržní korekce jej připravila o polovinu hodnoty portfolia. K této kontrole by kromě případného přenastavení vah jednotlivých aktiv měla rovněž patřit kontrola výkonnosti fondů v portfoliu. Vyhne se tak nemilému překvapení, když vybraný fond není tak výkonný jako konkurence.

V neposlední řadě by se měl investor na korekci připravit především mentálně. Měl by si uvědomit, že i když má portfolio nastaveno správně, prostě na finančních trzích ke korekcím dochází. Kdy a proč k ní dojde záleží na mnoha proměnných, z nichž mnohé nelze nijak předpovědět.

Autor: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Tipy pro investory

Nedodržení investičního horizontu se (ne)trestá

Nedodržení investičního horizontu se (ne)trestá

Jedním ze základních stavebních kamenů jakéhokoli investování je určení investičního horizontu. Při investování se vždy …

Výzva při investování v prostředí s nulovými a nižšími úroky

Výzva při investování v prostředí s nulovými a nižšími úroky

Až do nedávna se souhrnně předpokládalo, že globální ekonomika bude v roce 2016 posilovat. K tomu nedojde. Pokud růst světové …

Pět tipů, jak se zajistit na důchod

Pět tipů, jak se zajistit na důchod

Mnozí lidé si dnes naprosto správně uvědomují, že se při zabezpečení solidního důchodu nemohou spolehnout výhradně na stát. …

Dluhopisy: Investice, která nikdy neztratí na kráse

Dluhopisy: Investice, která nikdy neztratí na kráse

Obchodování s dluhopisy je jedním z nejstarších a nejznámějších způsobů finančních investic, který se s oblibou používá …

Lobotka: Doba přeje netradičním investicím

Lobotka: Doba přeje netradičním investicím

Investování je vždy složité, v dnešní situaci to však platí (minimálně) dvojnásob. Bezprecedentní zásahy centrálních bank …

Dluhopisy versus dluhopisové fondy

Dluhopisy versus dluhopisové fondy

Dluhopisy můžete nakupovat do svého portfolia buď individuálně, nebo je získat přes dluhopisové fondy. Každá z možností má …

Comments

comments