Není fond jako fond. Příkladem je kauza s fondy Shendlin Capital

Portfolia fondu

Na finančních trzích je registrováno mnoho fondů. Každý má své specifické vlastnosti, proto je třeba mezi nimi rozlišovat a být si vědom všech rizik.

O rozdílnosti fondů se již přesvědčili investoři, kteří si vybrali fondy společnosti Shendlin Capital AG. A zatím to vypadá, že tato lekce bude pro ně poměrně drahá.

Fondy Shendlin Capital AG

Společnost Shendlin Capital AG není české veřejnosti příliš známa. Jedná se o správce několika fondů. Důležitou informací je, že je od listopadu 2014 v insolvenci. Sice, jak už to v oblasti podílových fondů je pravidlem, jsou jí spravované fondy právně odděleny od majetku správce, nicméně se v nich nachází jen zlomek toho, co do ní investoři vložili.

To že má společnost Shendlin Capital AG určité problémy se dalo vyčíst z určitých signálů. Například Národná Banka Slovenska v září 2014 vydala upozornění investorům společnosti Shedlin, ve kterém varuje, že společnost nepředložila roční finanční správu za rok 2013 ani ji nezveřejnila na svém webu (který již nefunguje).

Tato společnost neměla povolení pro nabízení svých fondů na tuzemském trhu. Fondy zde neregistrovala a tak nepodléhala dozoru ČNB. Investice byla nabízena do fondů registrovaných v Německu.

Shedlin klientům nabízel tři fondy zaměřené na tři projekty

Nemovitostní projekty ve městech Wu-si a Nan-ťing – fond část svých aktiv již údajně prodal, firma ovšem peníze zadržuje na svých účtech (na radu právníků), již zpoždění oproti původně plánované čtyřleté splatnosti.

Stavba nemocnice v Abu Dhabi – největší a nejvíce propagovaný projekt v Německu. Podle informací z médií v Německu nashromáždila společnost SHEDLIN Middle East Health Care (speciálně založena na tento projekt) téměř sto milionů eur za které slibovala 14% výnos. Podle německých médií však došly peníze v tomto projektu již někdy mezi roky 2011 a 2013, projekt však firma propagovala ještě dlouho poté.

Shedlin Infrastructure – slibované výnosy až 21 %, investice do solární energetiky ve východní Evropě. Až v roce 2015 se schvalovaly účetní závěrky z let 2011-2013, v roce 2013 byla firma ve ztrátě půl milionu eur (celková aktiva 4,4 milionu).

Typy fondů

V případu společnosti Shendlin Capital AG a jejich fondů hraje velkou úlohu rozdílná právní úprava různých typů podílových fondů. Všechny uvedené fondy společnosti Shendlin Capital AG spadají pod fondy kvalifikovaných investorů (FKI).

Tyto fondy patří mezi tzv. speciální fondy, které nesplňují požadavky evropského standardu UCITS a řídí se pouze dikcí domácích zákonů. Nevýhodou je tedy nemožnost využívat jednotnou licenci při distribuci v zahraničí a nemohou tak být nabízeny v rámci EU bez patřičné licence od zahraničního regulátora.

Výhodou pro zakladatele pak může být právě skutečnost, že fondy nejsou omezovány pravidly pro zakládání standardních fondů kolektivního investování a mají volné ruce při tvorbě investiční strategie. FKI nejsou druhy jednotlivých investičních nástrojů, a mohou tak svým investorům nabídnout mnohdy atraktivnější produkty a podmínky, než běžné podílové fondy.

 Fondy kvalifikovaných investorů

Fondy kvalifikovaných investorů jsou určeny pro fyzické a právnické osoby, které mají zájem investovat své prostředky v souladu s investičním cílem a investiční politikou fondu a jsou kvalifikovanými investory v souladu s § 272 zákona č. 240/2013 Sb., tj. mají zkušenost s investováním do investičních nástrojů a mají dostatečné zkušenosti potřebné pro posouzení rizik takové investice. Jsou si vědomi všech rizik, která pro ně z této investice do fondu kvalifikovaných investorů vyplývají a znají odlišnosti v regulaci fondů kvalifikovaných investorů a rizika spojená s tímto druhem investice.

Za kvalifikovaného investora, tedy osobu, která může nabývat cenné papíry tohoto fondu, můžeme považovat především institucionální investory, jako jsou banky, pojišťovny, obchodníci s cennými papíry, investiční společnosti, investiční fondy, penzijní fondy, stát či centrální banka atd. U fyzických osob jsou to osoby, které investují více než 125 000 euro.

Důležité jsou informace ve statutu fondu

Tento typ fondů je regulován jen minimálně, proto je obzvláště důležitý jeho statut. Zde je stanoven okruh investorů, pro které je fond určen, podmínky převoditelnosti jeho cenných papírů, ale také druh majetku, do kterého fond investuje a případné investiční limity či omezení, protože zákon tyto fondy v podstatě vůbec neomezuje. Ve statutu fondu musí být strategie fondu, i přes určitou volnost při sestavení portfolia, poměrně přesně vymezena. Přesný a kvalitně zpracovaný statut je základem pro získání licence od regulátora, a pro samotné investory je vodítkem pro posouzení investice do fondu.

Fondy navíc nemají ve srovnání s ostatními klasickými podílovými fondy téměř žádné informační povinnosti a mohou využívat i běžně málo používané postupy a nástroje, které jsou mnohdy ostatním fondům zakázány. Ve svém důsledku to znamená, že fond kvalifikovaných investorů je sice více rizikový než ostatní podílové fondy ale zároveň může poskytovat velice zajímavé zhodnocení investovaných prostředků.

Podílové fondy UCITS

Standardní fondy odpovídají tzv. UCITS fondům podle směrnice EU č. 2009/65/ES (UCITS IV) a jako takové disponují příslušným evropským pasem, který jejich obhospodařovateli umožňuje nabízet investice do nich i v dalších evropských státech.

Fondy určené k veřejné distribuci s přesným omezením investic a pravidel rozložení rizika. Investují do cenných papírů registrovaných na veřejných trzích v souladu se směrnicí z roku 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkající se UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities).

Vzhledem k tomu, že jde o fondy určené pro veřejnost, podléhají fondy kolektivního investování s ohledem na ochranu investorů přísnějším regulatorním požadavkům stanovených nejenom zákonem, ale podrobně rovněž prováděcími právními předpisy. Týká se to zejména skladby majetku, který může být do fondu nabyt, investičních limitů apod. Pro investiční strategii fondu kolektivního investování vymezenou v jeho statutu platí, že ji není možné měnit (kromě případů, kdy zákon změnu výslovně umožňuje).

Přísnější regulace

Podílové fondy spadající pod regulaci UCITS jsou mnohem přísněji regulované, než fondy kvalifikovaných investorů. Měsíčně musí formou zprávy (factsheet) podávat informace o svém portfoliu. Auditorská společnost dvakrát ročně prověřuje provedené obchody.

Tabulka: Fondy UCITS a Shendlin

Fondy Shendlin Capital

Autor: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Tipy pro investory

Nedodržení investičního horizontu se (ne)trestá

Nedodržení investičního horizontu se (ne)trestá

Jedním ze základních stavebních kamenů jakéhokoli investování je určení investičního horizontu. Při investování se vždy …

Výzva při investování v prostředí s nulovými a nižšími úroky

Výzva při investování v prostředí s nulovými a nižšími úroky

Až do nedávna se souhrnně předpokládalo, že globální ekonomika bude v roce 2016 posilovat. K tomu nedojde. Pokud růst světové …

Pět tipů, jak se zajistit na důchod

Pět tipů, jak se zajistit na důchod

Mnozí lidé si dnes naprosto správně uvědomují, že se při zabezpečení solidního důchodu nemohou spolehnout výhradně na stát. …

Dluhopisy: Investice, která nikdy neztratí na kráse

Dluhopisy: Investice, která nikdy neztratí na kráse

Obchodování s dluhopisy je jedním z nejstarších a nejznámějších způsobů finančních investic, který se s oblibou používá …

Lobotka: Doba přeje netradičním investicím

Lobotka: Doba přeje netradičním investicím

Investování je vždy složité, v dnešní situaci to však platí (minimálně) dvojnásob. Bezprecedentní zásahy centrálních bank …

Dluhopisy versus dluhopisové fondy

Dluhopisy versus dluhopisové fondy

Dluhopisy můžete nakupovat do svého portfolia buď individuálně, nebo je získat přes dluhopisové fondy. Každá z možností má …

Comments

comments