Historie a současnost fondového investování

První podílové fondy začaly v anglosaských zemích vznikat již na přelomu 19. a 20. století. V kontinentální Evropě se tato forma kolektivního investování začala postupně rozšiřovat od druhé světové války, přičemž masivní rozvoj byl odstartován na počátku devadesátých let. V České republice jsou začátky investování do fondů úzce spojeny s kupónovou privatizací. Dnešní podílové fondy však nemají s fondy z doby kuponové privatizace nic společného.

V současné době spravují podílové fondy na celém světě více než 30 bilionů dolarů (pozn. údaj uveřejněný Investment Company Institute za první čtvrtletí 2014). V České republice dosáhl objem celkový majetku investovaný přes členy Asociace pro kapitálový trh ČR výše1,030 bilionu korun (pozn. data k 30.6. 2014).

Otevřené podílové fondy jako kolektivní forma investování se jeví jako nejvhodnější investice zaručující jistotu, že bude o vaše peníze odborně postaráno.

Fondy jako nástroj kolektivního investování

Podstatou kolektivního investování je shromažďování finančních prostředků jednotlivců, za které jsou nakupovány různé cenné papíry. O soubor těchto cenných papírů (portfolio) se stará profesionální správce – investiční společnost tak, aby bylo dosaženo stanoveného investičního cíle.

V České republice využívá většina drobných investorů tzv. otevřené podílové fondy. Existují však i jiné typy investičních fondů, které lze využít ke zhodnocení úspor. Velmi blízko ke klasickým podílovým fondům mají tzv. burzovně obchodované fondy. Tyto fondy mohou být označovány i jako veřejně obchodované fondy či indexové akcie.

Další skupinu tvoří hedgové fondy, které jsou určeny pro movitější a zkušenější investory. Podílníky hedgových fondů mohou být fyzické osoby (kvalifikovaní investoři) i právnická osoba (profesionální investor). Tyto soukromé fondy podléhají oproti klasickým podílovým fondům mírnější regulaci.

Následující téma: Co je podílový fond