Investiční dotazník

Před každou investicí musí investiční zprostředkovatel či poradce vyplnit s každým klientem investiční dotazník. Rozsah investičního dotazníku se u jednotlivých společností může mírně lišit. Vyplnění dotazníku je ze strany klienta dobrovolné. Na základě odpovědí v dotazníku může poradce či zprostředkovatel posoudit odborné znalosti a zkušenosti zákazníka v oblasti investic, jeho majetkovou situaci, investiční cíle a vztah k riziku. Jen na základě získaných informací může poradce či zprostředkovatel poskytovat zákazníkovi své služby kvalifikovaně a v jeho nejlepším zájmu.

Hlavní části investičního dotazníku

Investiční cíle: Otázky se zaměřují na dobu, po kterou chcete investiční nástroj držet, váš vztah k riziku a rizikový profil, zdali chcete investovat kvůli výnosům nebo kvůli růstu, případně jestli chcete mít své investice v bezpečí a vyhnout se rizikům nebo přijmete vysokou úroveň rizika.

Finanční situace klienta: Otázky jsou zaměřeny na zdroj a výši pravidelného příjmu včetně očekávaného vývoje, celkovou výši majetku, nemovitosti, dluhy a další finanční závazky.

Znalosti a zkušenosti: Otázky ohledně vašich znalostí a zkušeností mohou směřovat na typy investičních služeb a investičních nástrojů, s nimiž jste obeznámeni, povahu, objem a četnost vašich předchozích obchodů a vaše vzdělání či povolání.

Předchozí téma: Investiční plán                                                                    Následující téma: Nákup podílových listů