Co je podílový fond

Bohatí lidé a instituce mají vždy snazší cestu k profesionálním správcům finančních prostředků. Tito investoři mají dostatek peněz na to, aby jim profesionální správce sestavil individuální portfolio podle jejich představ. Velké objemy peněz může správce portfolia rozložit do různých investic (diverzifikovat), aniž by k tomu potřebovali další „spoluinvestory“. Co ale drobní investoři?

K investování menších částek za dodržení požadavku dostatečné diverzifikace a profesionální správy jsou určeny podílové fondy. Řada fondů poskytuje možnost investovat od několika stovek až tisíců korun a portfolia fondů čítají desítky až stovky různých cenných papírů.

Myšlenka, která stála u zrodu fondů, je velmi jednoduchá – lidé s podobnými cíli vkládají své peníze do společného fondu. Profesionální správce (portfolio manažer fondu) vybere vhodné investiční cenné papíry, které by mohly vést ke splnění investičních cílů stanovených ve statutu fondu.

Investoři se podílejí proporcionálně na příjmech a ziscích (resp. ztrátách), které tyto fondové investice přinášejí. Každý podílový fond má manažera portfolia, který řídí investování aktiv fondu podle investičních cílů fondu.

Mezi nejširší kategorie cílů patří:

  • jistota, zabezpečení hodnoty majetku,
  • výnos,
  • dlouhodobý růst majetku.

Manažer fondu investuje do hotovostních ekvivalentů (produkty peněžního trhu jako například termínované vklady v bankách, státní pokladniční poukázky, depozitní certifikáty), dluhopisů nebo akcií, případně kombinací všech těchto produktů. Protože existuje velmi mnoho investičních cílů, je i počet fondů velký a mohou být klasifikovány podle různých kritérií.

Fungování podílového fondu

Podílový fond shromažďuje peníze investorů (podílníků), kteří jako protihodnotu za vložené peníze získají podíly (podílové listy). Investoři ukládají do podílových fondů různé sumy. V případě, že investor vkládá do fondu peněžní prostředky, tj. kupuje nové podíly ve fondu, dojde ke zvýšení celkové hodnoty fondu o sumu rovnající se aktuální hodnotě těchto listů. Cena, kterou investor musí za jeden podíl zaplatit, je rovna součtu hodnoty aktiv (NAV) a počátečního vstupního poplatku (pokud není vstupní poplatek nulový).

Předchozí téma: O fondech                                                                                     Následující téma: Typy podílových fondů