Nákup podílových listů

Distribuce podílových listů fondů probíhá třemi kanály. Prvním jsou pobočky bank. Druhým kanálem jsou nebankovní investiční zprostředkovatelé. Třetím kanálem, kudy mohou proudit peníze do fondů, jsou obchodníci s cennými papíry. Pro ně jsou ovšem podílové listy často okrajovým produktem vedle akcií a finančních derivátů.

Banky

Bankovní domy s velkým počtem poboček a velkým podílem na českém trhu se soustřeďují pouze na distribuci fondů existujících v rámci své skupiny. Odlišná je v tomto směru praxe některých menších bank (ve smyslu menšího podílu na českém bankovním trhu). Zprostředkovávání investic do „cizích“ fondů se nebrání tak vehementně jako jejich větší konkurenti, berou to jako investiční službu klientovi.

Investiční zprostředkovatelé

Vedle bank jsou významným distribučním kanálem investiční zprostředkovatelé. U České národní banky je zaregistrováno několik tisíc investičních zprostředkovatelů – fyzických osob. Málokterý z nich ale působní samostatně. Musel by si jako fyzická osoba sám sjednávat smlouvy o zastoupení s jednotlivými investičními společnostmi. To je administrativně náročné, navíc by nesplnil požadovaný objem prodejů. Většina fyzických osob zaregistrovaných u ČNB jako investiční zprostředkovatelé působí v rámci větší či menší sítě investičních zprostředkovatelů – právnických osob.

Sítě fungují tak, že centrum zajišťuje administrativní agendu, vyjednává s „výrobci“ finančních produktů, v tomto případě investičními společnostmi, např. o výši provize. Pro jednotlivé investiční zprostředkovatele to má výhodu, že se mohou soustředit na svoji hlavní činnost, kterou je jednání s klienty, potenciálními investory. Jak širokou nabídku podílových fondů má konkrétní síť ve svém produktovém portfoliu a od kterých investičních společností, záleží jen na ní. Jedinou podmínkou je, aby její zástupci nabízeli fondy registrované pro prodej v České republice u ČNB.

Obchodníci s cennými papíry

Podílové fondy nejsou jejich hlavní činností, někteří z nich však obchody s nimi umožňují.

Předchozí téma: Investiční dotazník