Nevýhody podílových fondů

Kromě mnohých výhod jsou s investováním do podílových fondů spojené i některé nevýhody, které by každý investor měl zvážit ještě předtím, než se rozhodne investovat touto formou.

Investice do fondu nepodléhá zákonné ochraně bankovních vkladů

Na rozdíl od bankovních vkladů nepodléhají investice do podílových fondů zákonné ochraně vkladů. Tržní hodnota podílů ve fondu může kolísat dokonce i v případě, kdy fond investuje do státních cenných papírů. Na jedné straně zákon o kolektivním investování ochraňuje investice podílníků, žádná regulace však nesnižuje riziko poklesu hodnoty této investice.

Cena za diverzifikaci

Diverzifikace snižuje riziko katastrofické ztráty, která může nastat v případě, kdy je v držbě jen jeden cenný papír a jeho hodnota se propadne. Na druhé straně však diverzifikace limituje potenciál pro získání vysokého zisku, což je možné v případě, když je v držení jen jeden cenný papír a jeho hodnota prudce stoupne. Je třeba mít na paměti, že investor v žádném případě není diverzifikací úplně ochráněn před rizikem ztráty v případě celkového poklesu na finančních trzích.

Možné vysoké náklady

V porovnání s nákupem samostatných cenných papírů prostřednictvím brokera mohou podílové fondy představovat nízkonákladový způsob, jak nakupovat cenné papíry. Avšak výjimka potvrzuje pravidlo, protože v případě některých fondů po započtení prodejních poplatků a vysokých operačních nákladů může být konečná výkonnost z držby podílů výrazně snížena. Proto by si investor ještě před investičním rozhodnutím měl prostudovat všechny náklady spojené s investováním do příslušného fondu.

Nedosahování nadvýkonnosti (outperformance)

Pravděpodobnost překonat s klasickým fondem hodnotový vývoj indexu se pohybuje někde kolem 30 %. Přibližně dvě třetiny fondů pokulhávají za indexem. Je znám ještě jeden nešvar, kterým je změna benchmarku. Někteří správci a manažeři fondů mohou měnit benchmark, aby se jejich výnosnost jevila v příznivějším světle.

Předchozí téma: Výhody podílových fondů                                                        Následující téma: Rizika investic do fondů