Výhody podílových fondů

Investování do podílových fondů oproti individuálnímu investování do dluhopisů, akcií nebo jiných finančních nástrojů poskytuje investorům mnoho výhod. K základním atributům, díky kterým jsou otevřené podílové fondy natolik populární, patří tyto výhody:

  • diverzifikace,
  • odborná správa,
  • likvidita,
  • jednoduchost a dostupnost,
  • nízké náklady,
  • průměrování nákladů,
  • rodina fondů.

Diverzifikace

Investování do jedné či několika málo akcií je velmi rizikové. V případě výraznějšího poklesu tržní hodnoty akcie může investor ztratit značnou část svých prostředků.

Jeden podílový fond může mít ve svém portfoliu až stovky cenných papírů od různých emitentů, díky čemuž dosahuje fond požadované úrovně diverzifikace, které by samostatně mohli dosáhnout jen majetnější investoři.

Odborná správa

Profesionální investiční manažer, který má přístup k velkému množství informací a analytických zpráv a rovněž ke zkušeným obchodníkům s cennými papíry, rozhoduje, které investice má nakoupit nebo prodat. Manažeři fondů realizují rozsáhlý ekonomický a finanční výzkum, studují ekonomické reporty firem, analytické reporty různých brokerských společností, marketingové reporty a bezpočet dalších finančních údajů. Odborná správa patří k vysoce ceněným a drahým službám, protože jen málo investorů má čas a možnosti si samostatně spravovat své osobní investice a zkoumat přitom tisíce různých cenných papírů na finančních trzích. Prostřednictvím fondu je tato služba dostupná nejen pro bohaté investory nebo instituce, ale i pro malé investory.

Likvidita

Investor může podíly ve fondu kdykoliv prodat. Fond má povinnost odkoupit podíly investora za hodnotu podílu (některé fondy si mohou od této hodnoty odečíst výstupní poplatek).

Jednoduchost a dostupnost

Správcovské společnosti nabízejí různé služby, které zjednodušují samostatný proces investování do jejich fondů. Podle požadavků investora mohou být podíly jednoho fondu vyměněny za podíly jiného fondu, investor může kupovat podíly přes internet, telefonicky apod. Investor může využít výhody spoření, tj. automatického pravidelného investování do fondu, a tak si postupně vytvářet investiční portfolio. Stejně tak může automaticky reinvestovat výnosy do podílů fondu. Společnost eviduje všechny transakce investora, který může denně sledovat cenu svých podílů ve fondu v různých informačních médiích (v novinách, na internetu, telefonicky, případně si je nechat posílat e-mailem).

Příznivé náklady

I kdybyste disponovali volným časem, zkušenostmi a znalostmi, nebudete moci obchodovat tak výhodně jako investiční společnost. Vzhledem k tomu, že fondy mohou obchodovat v určitém momentu se sumami převyšujícími stovky milionů, mají poplatky spojené s obchody s cennými papíry u obchodníků velmi nízké.

Průměrování nákladů

Pokud se obáváte do podílových fondů investovat najednou větší sumu peněz (či ji nemáte momentálně k dispozici), a to v čase, kdy jsou trhy klesající, mohli byste zvážit investiční techniku nazývanou Cost-Averaging. V překladu to znamená průměrování nákladů. Jde o způsob investování určitých konstantních sum peněz do podílového fondu v pravidelných intervalech (měsíční, čtvrtletní apod.) bez ohledu na skutečnost, zda trhy stoupají nebo klesají. V podstatě tato metoda mění tyto vzestupy a poklesy trhu ve výhodu.

Rodina fondů

Společnosti spravující podílové fondy obvykle nabízejí investorům řadu fondů různého investičního zaměření. Taková skupina produktů od jedné společnosti se nazývá rodina fondů. Nejmenší skupiny mají v nabídce fond peněžního trhu a nejméně jeden dluhopisový a jeden akciový fond. Větší společnosti poskytují množství informací formou různých periodik, softwaru zaměřeného na investování a vzdělávacích materiálů. Mezi výhody rodiny fondů patří možnost výměny podílů jednoho fondu za jiný. Jde o populární formu přeskupování investic mezi fondy obvykle spojenou s nižšími poplatky. Například v čase, kdy kurzy akcií klesají, může investor přestoupit z akciového fondu do bezpečnějšího přístavu (například do fondu peněžního trhu v rámci stejné rodiny).

Předchozí téma: Typy podílových fondů                                                   Následující téma: Nevýhody podílových fondů