Od jednání ČNB nečekáme změnu v nastavení měnové politiky

správný směr

ČNB dle našeho názoru potvrdí jak hladinu, tak termín ukončení kurzového závazku, tj. úmysl ho neukončit dříve než v druhé polovině roku 2016.

Z důvodu vysokých intervencí v průběhu srpna a začátkem září však lze očekávat, že komunikace ČNB bude nadále v holubičím tónu. ČNB bude tento čtvrtek projednávat pouze tzv. malou situační zprávu, která neobsahuje novou prognózu, ale pouze vyhodnocuje dosavadní vývoj ve vztahu k poslední prognóze ČNB. Z tohoto pohledu se od poslední (srpnové) prognózy sice krystalizují určité protiinflační tlaky vzhledem k vývoji cen ropy a dalších komodit, nicméně se jedná zejména o nabídkové faktory, na které ČNB nebude reagovat – stejně tak nereagovala na propad inflace způsobený propadem cen ropy v tomto roce. A byly to také zejména nabídkové faktory, zejména pokles cen potravin a nižší ceny pohonných hmot, které zapříčinily, že se srpnová a červencová inflace pohybovala pod očekáváním ČNB (0,3 % yoy v srpnu a 0,5 % yoy v červenci oproti ČNB očekávaných 0,7 % yoy).

Na druhou stranu se některé indikátory v ekonomice v posledních měsících vyvíjely lépe, než ČNB očekávala – a ty budou působit naopak v proinflačním směru. Nejen obecně silný růst HDP v 2. čtvrtletí byl nad prognózou ČNB, ale zejména růst mezd ve 2. čtvrtletí předčil očekávání ČNB o téměř 1 p.b. To naznačuje, že se nenaplňují nepříznivé dopady nízké inflace na mzdová vyjednávání, čehož se ČNB v první polovině tohoto roku obávala, a proto dynamiku mezd označila za jeden z hlavních faktorů, které budou ovlivňovat nastavení měnové politiky.

Vzhledem k výše uvedenému tak nevidíme potřebu měnit nastavení měnové politiky, i přes to, že se inflace může k 2% cíli dostávat vzhledem ke zmíněným nabídkovým faktorům pomaleji. Důležité je, jak se bude vyvíjet jádrová inflace, a ta má díky zrychlujícímu růstu mezd a celkově příznivé ekonomické aktivitě potenciál dále růst (v tuto chvíli setrvává na 1,1 % yoy).

Poslední sadu relativně holubičích vyjádření z řad členů bankovní rady tak chápeme v tuto chvíli jako slovní intervence. Dle našeho odhadu totiž ČNB v prvním zářijovém týdnu musela intervenovat velmi intenzivně v řádech několika desítek mld. Kč. ČNB se tak zřejmě snaží trhu ukázat, že nemá spekulovat na předčasné ukončení kurzového závazku. Podobnou rétoriku tak pravděpodobně uslyšíme i ve čtvrtek

Jak jsme uvedli již dříve, v tuto chvíli se však domníváme, že potřeba silných intervencí v dalším období ustane. ČNB od poloviny července až po první zářijový týden dle našich odhadů intervenovala až 180 mld. Kč, tj. téměř na úrovni listopadu 2013, kdy kurzový závazek začal (číslo může být nadhodnoceno, jelikož není jisté, zda zářijový růst likvidity sektoru o 60 mld. Kč nebyl částečně tažen i jinými faktory, např. přílivem peněž z EU fondů). I pokud by byly zářijové intervence nižší, je evidentní, že objem intervencí byl nad očekávání vysoký a trh kredibilitu závazku ČNB zkoušel testovat. Nyní si však zřejmě uvědomil, že spekulace na opuštění kurzového závazku skutečně není strategií pro tento rok, jelikož ČNB bude ochotná závazek bránit i za cenu vysokého růstu devizový rezerv. Z toho důvodu očekáváme, že silné intervence na úrovní posledních dvou měsíců pravděpodobně ve zbytku tohoto roku ustanou, čímž  klesne i potřeba, aby ČNB na dalších jednáních skutečně zvažovala zavedení negativních sazeb.

Domníváme se sice, že ČNB bude po zkušenostech z posledních dvou měsíců o možnostech záporných sazeb více diskutovat, obecně ale nebude chtít tento typ nástroje využít, jelikož je v podmínkách tuzemského bankovnímu sektoru s vysokými přebytky vkladů velmi nevhodný. Námi očekáváné omezení spekulativních pozic – a tudíž i snížená potřeba intervenovat ve vysokých objemech – bude z pohledu ČNB potřebu zavedení záporných sazeb opět snižovat.

Zdroj: Jakub Seidler, hlavní ekonom pro ČR, ING Bank

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Aktuálně z trhů

Hospodářský růst vykáží v tomto roce všechny země střední a východní Evropy

Rok 2016 v regionu střední a východní Evropy (SVE) i přes nedávné otřesy na světových finančních trzích začal velmi dobře. …

Češi více spoří a s finanční rezervou jsou spokojenější

Češi spoří více než v předcházejících letech a se svými úsporami jsou spokojenější. Mezinárodní průzkum ING Bank …

Běžný účet platební bilance skončil v listopadu s kladnou bilancí 12,4 mld. Kč

Celková bilance běžného účtu (BÚ) skončila v přebytku ve výši 12,4 mld. Kč (tržní dohad: -0,5 mld. Kč; v říjnu +3,1 mld. …

Vnější bilance ČR se dále zlepšuje

I v listopadu skončil – jako ostatně letos už po sedmé – běžný účet platební bilance přebytkem. Tentokrát se jedná o 12,4 …

Ropa – vítězové a poražení

Ceny ropy zkraje nového roku atakují mnohaletá minima – WTI pro dodávku v únoru se propadla na 32 dolarů za barel, což je hodnota …

Spotřebitelské ceny byly i na konci roku v útlumu

Spotřebitelské ceny se v meziročním srovnání zvýšily pouze o 0,1 %. Původ takto slabého růstu lze hledat především u potravin …

Comments

comments