Pasivní investice ve světě

Investor

V článku „Využít indexové nebo aktivně řízené fondy? Záleží na trhu“ jsme ukázali, jaký je základní rozdíl mezi aktivním a pasivním investováním. V dnešním článku se blíže podíváme na vývoj pasivního (indexového) investování ve světě.

Pasivní investiční nástroje se vždy snaží co nejpřesněji sledovat vývoj určitého podkladového indexu. Jednotlivé indexy mohou charakterizovat skupinu akcií či jiných cenných papírů.

První indexový fond vznikl v roce 1971

Nejvíce indexů je sestavováno v USA. Není překvapením, že jsou Spojené státy i kolébkou indexových fondů. První indexový podílový fond byl založen bankou Wels Fargo Bank v roce 1971. Sloužil pouze institucionálním investorům. Indexový fond otevřený i individuálním investorům se objevil o pět let později, v roce 1976. Tento fond – Vanguard´s S&P 500 Index Fund – existuje i dnes.

Burzovně obchodované fondy

Mezi nejznámější pasivní investiční nástroje posledních let patří burzovně obchodované fondy (ETF – Exchange Traded Fund). V současné době sledují tyto fondy bohatou škálu podkladových indexů. Může se jednat o velmi široké indexy se stovkami titulů až po „užší“ indexy s několika desítkami titulů. Jednou z předností burzovně obchodovaných fondů je velmi kvalitní diverzifikace.

S podíly těchto fondů lze obchodovat na burze jako s akciemi, čímž je zaručena velmi dobrá likvidita. Mezi hlavní výhody ETF patří i nízká nákladovost, neboť jejich emitent nemusí platit „drahé“ portfolio manažery za jejich snahu překonávat trh (index), ale nakoupí rovnou index. Proto jsou manažerské poplatky velmi nízké.

Kromě ETF jsou k dispozici, a to zejména v Evropě, otevřené podílové fondy, které investují přímo do indexů. Nemají tak vysokou likviditu, neboť jde o klasické podílové fondy, tedy v případě jejich nákupu a prodeje se musí koupit či prodat podílové listy. Nejsou obchodovány na burze, ale spravují je investiční společnosti. A jejich manažerské poplatky jsou o něco vyšší, než v případě ETF.

Oblíbené v USA

Indexové fondy jsou mezi investory velmi oblíbené zejména v USA. Není tedy žádným překvapením, že spravují oproti Evropě více peněz. Evropa naopak vede co do počtu produktů. Globálně objem peněz v indexových fondech roste, k „dohnání“ klasických fondů však mají ještě daleko.

Možností kam investovat je řada. Jediným omezením je nabídka indexů. K „dostání“ je množství ETF na indexy rozvinutých i rozvíjejících se zemí. Obecně platí, že ETFek na rozvinuté země je více, mají vyšší likviditu a mají nižší nákladovost. V případě rozvíjejících se zemí je sice o něco menší nabídka, ale za to lze najít i hodně netradiční možnosti investování, jako například do nigerijského indexu. Stejná charakteristika platí pro regiony a sektory.

Autor: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments