Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou infrastruktury, čištěním, odsolováním a dodávkami kvalitní vody. V prvních letech své existence zaznamenal fond vysoké ztráty. Zažil však i silné roky, kdy vydělal více než třicet procent.

Nabídka podílových fondů je u ČSOB velmi pestrá. Ve skupině akciových fondů máte k dispozici nejen fondy zaměřené na jednotlivé regiony, standardní sektory, růstové či hodnotové akcie, ale i různá alternativní odvětví. Příkladem jsou fondy investující do akcií společností z oblasti alternativních energií, boje proti klimatickým změnám, snížení emisí skleníkových plynů nebo ochrany a zlepšování kvality vod. Dnes se podrobně podíváme na ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství.

Kvalitní voda bude žádanou komoditou

Drahé i průmyslové kovy, různé komodity či nemovitosti již nikoho v investičním portfoliu příliš nepřekvapí. Ale co voda? Myslíte si, že je pro portfolio až moc „obyčejná“?  Voda je důležitá nejen pro běžný život, ale i vývoj globální ekonomiky, průmyslu i zemědělství. Pokud přihlédneme k faktu, že pouhé jedno procento z celkového množství vody na Zemi je vhodné pro lidskou spotřebu, je a bude voda velmi vzácnou a žádanou komoditou.

Nemusíte kupovat rovnou rybník

I když se do vody jako takové nedá investovat přímo, již několik let jsou k dispozici fondy, které investují do firem z oblasti vodohospodářství. Může se jednat například o společnosti, které podnikají v oblasti výstavby či obnovy infrastruktury, čištění, odsolování či dodávek kvalitní vody. Do světových akcií společností z průmyslových odvětví a služeb vázaných na vodu investuje i ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství. Minimální podíl těchto akcií v portfoliu je 75 procent.

Základní informace o fondu:

 • Typ fondu: akciový
 • Vlastní kapitál (mil.): 541,88 CZK
 • Datum vzniku: 31. 07. 2007
 • Měna: CZK
 • Typ výnosu: kapitalizační
 • ISIN: BE0947250453
 • Minimální investice: 5 000 Kč jednorázově nebo 500 Kč pravidelně
 • Vstupní poplatek: 3 %
 • Výstupní poplatek: 0 %
 • Poplatek za obhospodařování: 2 %
 • Region: Svět
 • Distribuční síť: ČSOB
 • Domicil: Belgie
 • Správce/obhospodařovatel: ČSOB/ KBC AM

Zdroj: www.csob.cz, data k 9.10.2015

Investice v rámci více regionů

Portfolio fondu je poskládáno ze společností z různých regionů. Na konci června letošního roku zaujímaly akcie společností ze Severní Ameriky 41 % portfolia. Společnosti z Asie a Pacifiku zaujímaly 29 %, Evropy 28 % a Jižní Ameriky jedno procento. Z veřejně dostupných materiálů fondu nelze nic vyčíst o konkrétních titulech. O naplnění portfolia tedy můžeme jen spekulovat.

Na výkonnosti fondu se podepsala krize

Na výkonnost fondu se podepsala světová finanční krize v roce 2008. ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství vznikl na konci července roku 2007. V tabulce měsíční výkonnosti je vidět, že fond utrpěl nejvyšší ztráty v září a říjnu roku 2008 (-16,22 % a -22,07 %). Na svoji zahajovací cenu (1 000 korun) se fond vrátil teprve v říjnu roku 2013.

Tabulka: Měsíční výkonnosti fondu

Měsičí výkonnosti fondu čsob

Graf: Vývoj hodnoty fondu

Vývoj kurzu čsob

Z hlediska roční výkonnosti byly nejsilnější roky 2009, 2012 a 2013. Naopak ztrátové byly roky 2007, 2008 a 2011. Kdo se rozhodl pro investici před pěti lety, může být spokojen. Průměrná roční výkonnost byla na tomto horizontu 10,68 %. Ještě lepší výsledek byl dosažen na horizontu uplynulých tří let, a to 12,98 % p.a.

Graf: Roční výkonnosti fondu

Roční výkonnosti fondu čsob

Fond čsob

Pro doplnění portfolia dynamického investora

Akciové fondy jsou obecně doporučovány pouze investorům, kteří mají kladný přístup k riziku. Výjimkou není ani ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství. Tento fond může nalézt uplatnění v portfoliích dynamických investorůdlouhým investičním horizontem. Fond může posloužit jako zajímavý doplněk investičního portfolia.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments