Portrét: Pioneer Funds – Strategic Income (CZK)

Portrét fondu

Konzervativní investor si klade otázku, kam vložit své prostředky, aby jejich hodnota příliš nekolísala a zároveň investice přinesla solidní zhodnocení. Státní (především ty české) dluhopisy nejsou právě alternativou, která by překypovala pozitivními vyhlídkami na budoucí výnos. I proto se velká část investorů poohlíží po firemních dluhopisech. Na tuzemském trhu je relativně široký výběr fondů zaměřených na jmenované cenné papíry.

Fond Strategic Income od Pioneer Funds se od většiny své konkurence odlišuje. A to tím, že investuje nejméně 80 % svých aktiv do dluhových a s dluhem souvisejících nástrojů včetně cenných papírů souvisejících s hypotékami a cenných papírů zajištěných majetkem. Fond preferuje v současné době investice do korporátních dluhopisů před držením státních dluhopisů. To je z hlediska dluhových cenných papírů v současné době logická strategie, jelikož výnosy státních dluhopisů v posledních letech neustále klesají a řada vyspělých zemí (například v západní Evropě) již dosahuje u dvouletých i pětiletých státních dluhopisů dokonce záporných výnosů.

Tabulka: Údaje o fondu

Údaje Pioneer Funds - Strategic Income

Zdroj: Databáze společnosti Comsense Capital

Měnová třída podílových listů zajištěná do české koruny Strategic Income (CZK) byla založena v červenci roku 2011. Kromě dvou výraznějších propadů v letech 2011 a 2013 zaznamenává fond relativně stabilní růst.

Vzhledem ke krátkému fungování fondu denominovaného v české koruně nelze o jeho dlouhodobé výkonnosti moc soudit, nicméně na tříletém horizontu dosahuje fond průměrného zhodnocení 3,82 % ročně. Eurový fond od svého založení v roce 2004 dosahuje průměrně 4,79 % ročně, což je v době stále se snižujících výnosů na dluhopisových trzích relativně slušný výsledek. Na kratších periodách tří a pěti let jsou pak tato čísla průměrné roční výkonnosti o něco nižší, konkrétně pak 3,90 % (3 roky p.a.) a 4,64 % (5 let p.a.).

Ve srovnání se svým benchmarkem (indexem Barclays Capital U.S. Universal) dosahoval fond Pioneer Strategic Income v CZK zajímavých výnosů především v letech 2010 a 2011, kdy se mu dařilo významným způsobem benchmark překonávat. V roce 2014 již ale fond za indexem zaostával, když dosáhl ročního zhodnocení pouze 2,9 %. Od počátku roku 2015 fond na index také nepatrně ztrácí. Když se pak podíváme na kumulativní výkonnost, tak fond Strategic Income dosáhl od roku 2011 na 13,2 %, zatímco index U.S. Universal získal 15,1 %.

Graf: Výkonnost fondu

Vývloj Pioneer Funds - Strategic Income

Zdroj: Comsense Capital

 

Riziko

Z pohledu rizika vyjádřeného hodnotou maximálního propadu hodnoty podílového listu je patrné, že máme před sebou fond, který je vhodný i pro konzervativnější investory, kteří nejsou připraveni na významnější propad hodnoty jejich portfolia. Na tříletém časovém horizontu museli investoři u korunového fondu podstoupit ztrátu pouze 4,520 %.

Tabulka: Hodnotící ukazatele

Hodnotící ukazatele Pioneer

Zdroj: Comsense Capital

Propad hodnoty v roce 2008

K rizikovosti fondu je nutné poznamenat, že i přes svoji stabilní historickou výkonnost utrpěl i tento fond v krizovém roce 2008 značné ztráty. Strategic Income denominovaný v euru v té době ztratil kolem 20 % své původní hodnoty během několika málo měsíců. I když takový výkyv není ve srovnání s akciovými trhy příliš výrazný, u dluhopisového fondu je 20% propad hodnoty relativně vysoká ztráta.

Aktuální složení portfolia

Fond má v současné době ve svém portfoliu obrovské množství investic, když zaujímá celkem více než tisíc pozic. Žádná z nich ovšem nepředstavuje na celkových aktivech fondu významnější podíl. 10 největších titulů tvoří pouze 8,4% obraz portfolia.

Hlavní pozornost zaměřuje vedení fondu v současné době na Spojené státy americké, kam prostřednictvím 809 pozic alokuje celkem tři čtvrtiny svého portfolia. Mezi země, které dosahují alespoň 1% podílu na celkových aktivech fondu, patří ještě Norsko, Mexiko, Kanada, Nizozemsko, Francie, Irsko a Velká Británie. Těchto osm zemí tak představuje celkem 86,09 % portfolia.

Rozložení portfolia dle úvěrového hodnocení vychází z kalkulace průměrné úvěrové kvality dostupných ratingů tří hlavních světových agentur Standard & Poor’s, Moodys a Fitch. Jiné než státní dluhopisy, které nemají dostupný rating od výše zmíněných společností, jsou z kalkulace vyloučeny. Největší podíl v portfoliu zaujímají cenné papíry s průměrným hodnocením AAA s celkovými 27,6 %. Průměrná hodnota celého portfolia pak dosahuje známky A-.

Historické události a majetek fondu

I když samotný fond denominovaný v české koruně v té době ještě neexistoval, na jednotlivých aktivech, které fond aktuálně vlastní, by se v minulosti podepsaly níže uvedené události následujícím způsobem:

  • Pád Lehman Brothers v roce 2008: -5,44 % (udávající propad hodnoty cenných papírů bezprostředně po pádu Lehman Brothers, nikoli propad za celou dobu trvání finanční krize)
  • Ropný šok v Libyi v únoru 2011: – 1,36 %
  • Řecká finanční krize 2010: 8,01 %
  • Ruská finanční krize 2008: 2,93 %

V roce 2009, kdy docházelo k výraznému oživení celosvětových akciových trhů po obrovských propadech v krizovém roce 2008, by si aktuální cenné papíry v portfoliu fondu připsaly ztrátu 9,19 %.

Fond je doporučován do konzervativních portfolií

Podílový fond Pioneer Strategic Income v CZK je společností Comsense Capital doporučován především do konzervativních portfolií. Stejně tak je ale fond vzhledem ke své nízké volatilitě vhodný k zařazení do konzervativních částí vyvážených a dynamických portfolií.

Jako dluhopisový fond investující především do korporátních dluhových cenných papírů pak není tento fond tolik citlivý na možné budoucí změny základních úrokových sazeb vyhlašované centrálními bankéři. To je u produktů v dluhopisové části portfolia důležitým faktorem. Fond je také měnově zajištěn do české koruny, díky čemu nemusí investor podstupovat zbytečné kurzové riziko.

Autor analýzy: Igor Polanský, článek byl vytvořen ve spolupráci s Comsense Capital

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments