Průzkum: Jak zhodnocujeme úspory na důchod?

Spoření

I přesto, že si více než tři čtvrtiny Čechů vytvářejí finanční rezervu na důchod, jen asi 8,5 procenta z nás využívá ke zhodnocování dlouhodobých úspor investování do podílových fondů.

Průzkum investiční skupiny Pioneer Investments ukázal, že šest z deseti dotázaných Čechů zhodnocuje úspory na penzi formou důchodového spoření nebo důchodového pojištění, případně na spořicích a termínovaných produktech (19 %). Téměř čtyři z deseti dotázaných o investování do podílových fondů nikdy neuvažovali. Ti, kteří investiční nástroje ke zhodnocování úspor nevyužívají, uvedli jako nejčastější důvod obavu z možné ztráty vložených peněz při propadu trhů (35 %) a dále skutečnost, že investování nerozumí (30 %).

„Náš průzkum potvrdil, že lidé v ČR si uvědomují nutnost vytvářet si vlastní finanční rezervy, které budou v penzi vítaným a nezbytným dodatečným příjmem. Samotnou tvorbou rezerv to ale nekončí, našetřené peníze chceme i zhodnotit. A v době téměř nulových úrokových sazeb na spořicích produktech je investování jednou z efektivních alternativ. Je ale zároveň třeba říci, že nejen pro příští rok bude klíčová konzistentnost a důsledná diverzifikace investičního portfolia,“ říká Petr Šimčák, ředitel obchodu Pioneer Investments ČR, a dodává: „Dobrou zprávou, která rovněž vyplynula z našich průzkumů, proto je, že lidé jsou ochotní nechat si v investování poradit finančními odborníky. Ti pomohou sestavit komplexní investiční plán pro různé cíle a horizonty tak, aby splňoval požadavek pravidelného příjmu a potřebu ochrany kapitálu,“ doplňuje Šimčák.

Graf: Jak zhodnocujete své úspory na důchod?

Zhodnocení úspor na důchod

61 % Čechů vytváří úspory na penzi nejčastěji ve formě důchodového spoření nebo důchodového pojištění. Tato forma spoření je ještě častější u generace lidí ve věku 45–60 let, kde ji využívá více než 70 % dotázaných. Asi pětina respondentů spoří na penzi na spořicím účtu nebo termínovaných vkladech. Jen 8,5 % Čechů investuje úspory na penzi prostřednictvím podílových fondů, častěji pak nejmladší generace ve věku 18–29 let.

Asi ve 40 % přitom odpovídající uvádějí, že o investování do podílových fondů již uvažovali, ale zatím se k tomuto kroku neodvážili. Téměř stejné procento dotazovaných pak o investování jako formě zhodnocení úspor nikdy neuvažovalo.

Ti, kteří investování do podílových fondů nevyužívají, uvádějí jako nejčastější důvod obavu z možné ztráty vložených peněz při propadu trhů (35 %). Další téměř třetina dotazovaných (30 %) tvrdí, že investování nerozumí. Pětina uvádí, že na investování nemají dostatek financí a zhruba jeden z deseti pak raději sází na jistotu, protože si myslí, že podílové fondy nejsou bezpečné.

„Vklady do podílových fondů v posledních měsících objektivně rostou, ale jen necelých deset procent populace aktivních investorů, a především nedůvěra a neznalost problematiky investování u široké veřejnosti ukazují, že je tu stále prostor pro osvětu. Investoři ve většině hledají přijatelný kompromis mezi rizikem a výnosem, avšak ne vždy mají představu, co mohou od investice vlastně očekávat. I když to nelze použít pro každého jednotlivce, je dle mých zkušeností v takovém případě nejlepší „většinová“ strategie následující: 70% dluhopisové fondy, 25% akciové fondy, 5% komoditní fondy. říká Petr Šimčák a doplňuje: „V nabídce Pioneer Investments máme k dispozici sofistikovaná řešení pro začínající i pokročilé investory. Stále rostoucí zájem jak o měnově zajištěné akciové fondy s pravidelnou výplatou dividendy, tak o produkty životního cyklu, které za klienta řeší i otázku diverzifikace v souladu s investičním horizontem a rizikovým profilem, je pro nás tím nejlepším důkazem.“

Zdroj: Průzkum realizovala investiční skupina Pioneer Investments ve spolupráci s agenturou Stem Mark v listopadu 2014 na vzorku 500 mužů a žen ve věku 18–65 let.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments