Rok 2014 byl pro podílové fondy rekordní

Vývoj fondů

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) dnes zveřejnila informace o vývoji asset managementu, kolektivního investování a custody za celý rok 2014 a ve čtvrtém čtvrtletí 2014. Celkový objem majetku, investovaný přes členy asociace do investičních nástrojů, dosahoval k 31. 12. 2014 výše 1,103 bilionu korun.

Domácnosti a instituce mají naspořeno v domácích a zahraničních fondech kolektivního investování nabízených v České republice 328,86 miliard korun. Od začátku roku 2014 majetek ve fondech kolektivního investování zaznamenal nárůst o 51,93 miliardy korun, tj. o 18,75 % (z 276,93 mld. Kč k 31. 12. 2013 na 328,86 mld. Kč k 31. 12. 2014). Během čtvrtého čtvrtletí 2014 vzrostl majetek ve fondech kolektivního investování o 12,91 miliard korun, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30. 9. 2014 na 328,86 mld. Kč k 31. 12. 2014). Při rostoucím počtu investorů tak již každý sedmý Čech investuje do fondů. Z pohledu investičního zaměření fondů téměř každá druhá investice směřuje do smíšených fondů.

Asset Management

Ze zveřejněných dat vyplývá, že vykazovaná statistika představuje majoritu trhu správců aktiv v České republice. Celkový objem majetku, svěřený správcům aktiv v České republice nebo jejich prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí, dosáhl k 31. 12. 2014 výše 1,103 bilionu korun a vzrostl během roku 2014 o 128 miliard korun (z 975,060 mld. Kč k 31. 12. 2013 na 1,103 bn Kč k 31. 12. 2014).

Tato data jsou publikována v konsolidované podobě společně za tuzemské i zahraniční obchodníky s cennými papíry a investiční společnosti nabízející investiční služby v České republice. Korekce o započtení duplicitních dat při správě majetku a fondů jsou již v uvedených datech zahrnuty. Údaje o největších centrech správy majetku v České republice naleznete v níže uvedené tabulce.

Tabulka: Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace (k 31.12.2014)

Objem majetku investovaného prostřednictvím členů asociace

Investice ve fondech

Majetek v podílových fondech vzrostl během roku 2014 o 51,93 miliardy korun (tj. 18,75 %). Z toho hodnota majetku v zahraničních fondech vzrostla během roku 2014 o 16,60 miliard korun (tj. o 11,43 %) a domácí fondy zaznamenaly nárůst o 35,32 miliard korun (tj. o 26,83 %). Nárůst majetku zaznamenala aktiva smíšených fondů, dluhopisových fondů, akciových fondů a nemovitostních fondů. Naopak pokles aktiv se projevil u zajištěných fondů, fondů peněžního trhu a fondů fondů.

Z pohledu čtvrtého čtvrtletí 2014 zaznamenal majetek v podílových fondech nárůst o 12,91 miliard korun, tj. o 4,09% (z 315,94 mld. Kč k 30. 9. 2014 na 328,86 mld. Kč k 31. 12. 2014). Konkrétní hodnoty, čtvrtletní změnu a změnu od počátku roku naleznete v níže uvedené tabulce.

Tabulka: Rozdělení investic dle typů fondů – čtvrtletní změna a změna od počátku roku

Rozdělení investic dle typů fondů

Tabulka: Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy (k 31. 12. 2014)

Rozdělení investic – domácí a zahraniční fondy

Poznámka: Od 1. čtvrtletí 2014 došlo ke změně metodiky pro vykazování majetku v domácích podílových fondech, kdy dosud tato informace vycházela z objemu majetku spravovaného v domácích fondech, nově pak je vykazován objem investic do domácích fondů na území České republiky (správcovský pohled nahrazen pohledem distribučním). Do statistiky majetku v domácích fondech tak nejsou zahrnovány například investice do domácích fondů uskutečněné ze zahraničí.

Obyvatelstvo a instituce drží v domácích a zahraničních podílových fondech nabízených v České republice celkem 328,86 miliard Kč (k 31. 12. 2014), přičemž 74 % objemu majetku je drženo fyzickými osobami a 26 % je drženo právnickými osobami.

vývoj majetku ve fondech

Největší zprostředkovatelé

Mezi pětici největších zprostředkovatelů domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří k 31. 12. 2014 skupina ČSOB (89,44 mld. Kč), skupina České spořitelny (86,75 mld. Kč), skupina Komerční banky (40,18 mld. Kč), skupina UniCredit Bank (25,30 mld. Kč) a Conseq (18,79 mld. Kč).

Fondy kvalifikovaných investorů

Členové Asociace pro kapitálový trh mají pod svou správou také Fondy kvalifikovaných investorů, které nejsou zahrnuty ve výše uvedené statistice domácích a zahraničních fondů (v objemu majetku investovaného prostřednictvím členů asociace v celkové výši 1,103 bn. korun, uvedeném v první části této tiskové zprávy, Fondy kvalifikovaných investorů zahrnuty jsou). Ke dni 31. 12. 2014 byla výše objemu majetku spravovaného ve Fondech kvalifikovaných investorů členů AKAT 72,20 mld. korun.

Fondy kvalifikovaných investorů (FKI)

Custody

Níže uvedené údaje se vztahují k objemu majetku ve službách custody a o počtu transakcí s nimi. V roce 2014 bylo provedeno celkem 351.854 transakcí. Celková hodnota majetku svěřeného custodianům dosáhla k 31. 12. 2014 hodnoty 2,107 bn korun, což znamená nárůst během roku 2014 o 229 miliard korun (1,841 bn Kč k 31.12.2013 na 2,107 bn Kč k 31.12.2014).

Zdroj: AKAT ČR

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments