Scherhaufer: Náš rating fondů je mnohem komplexnější

Roman Schergaufer

Na konci dubna představila společnost European Investment Centre výsledky ratingu investičních fondů nabízených v České republice a na Slovensku. Oproti ratingům zavedených agentur je EIC Fund Ratings mnohem komplexnější. Jaké jsou jeho další odlišnosti nám přiblížil Roman Scherhaufer, spoluzakladatel společnosti EIC.

Můžete krátce představit Vaši společnost? Jaké služby poskytujete? Pro koho jsou určeny?

European Investment Centre (EIC) je finanční společnost, která se specializuje na vypořádání obchodů s podílovými fondy. Za tímto účelem jsme vyvinuli fondovou platformu, která výrazně ulehčuje distribuci a administraci obchodů s fondy pro všechny zúčastněné strany: fondové společnosti, zprostředkovatelské či finančně poradenské společnosti a klienty. EIC současně zastupuje více zahraničních fondových společností na území ČR a SR. Naše společnost distribuuje přes tisíc fondů od více než 20 fondových společností. Disponujeme variabilním informačním systémem, který umožňuje finančně poradenským sítím vytvářet vlastní investiční produkty.

Co Vás vedlo k sestavení ratingu podílových fondů?

Před několika lety jsme v bývalé společnosti zaměřující se na správu aktiv bonitních klientů hledali nástroj pro porovnávání kvality jednotlivých investičních fondů. Ratingu jsme podrobili všechny fondy, které jsme zařazovali do portfolií. Poptávka po porovnání kvality fondů však přišla i od retailových sítí. V EIC jsme sami chtěli vědět, jak na tom jsou jednotlivé fondové společností, které distribuují své fondy v ČR a SR.

Co je hlavním cílem sestavovaného ratingu? Pro koho jsou výstupy určeny?

Naše výstupy jsou určeny především pro poradce z různých finančních sítí. Ti se často rozhodují mezi více řešeními pro jejich klienty a rating může být pro ně užitečná pomůcka. Výstupy však slouží i jako zpětná vazba pro fondové společnosti k posuzování kvality jejich portfolio manažerů v rámci konkurence, ale i interně k posouzení relevantnosti existence několika mírně odlišných investičních strategií na stejném trhu.

Jaké jsou hlavní výhody oproti ratingům sestavovaným konkurenčními společnostmi?

EIC Fund Ratings je komplexnější model (z pohledu počítaných parametrů) než běžně používané ratingy porovnávající fondy na bázi jednoduchého ukazatele Sharpe ratio. Náš model je postavený na teorii CAPM (Capital Assets Pricing model). Nejenže ukazatel Jensen´s Alpha lépe vyjadřuje kvalitu poměru dodatečného výnosu fondu při jeho vyšším riziku vzhledem k výnosu a riziku jeho konkurentů, ale i vykreslí přímku trhu cenných papírů a zakreslí jednotlivé hodnoty fondů do grafu. Nebývalým řešením je také rozdělení fondů do hvězdičkových pásem, kde na to, aby fond získal o hvězdičku více či méně než je průměr trhu, musí překonat určitou teoretickou hodnotu. Nestane se tedy to, co u jiných ratingových agentur, že všechny hodnocené fondy musí dostat od jedné do pěti hvězdiček, i když jsou v podstatě z pohledu výnosu a rizika téměř stejné.

Pokrývá ratingové hodnocení všechny fondy nabízené v ČR a SR?

Snažili jsme se pokrýt celý trh v ČR a SR, tedy i fondy, které se distribuují výlučně v bankovní síti mateřské fondové společnosti. Samozřejmě některé typy fondů nemá smysl porovnávat, protože mají svoji vlastní specifickou investiční strategii. Jako příklad můžu uvést zajištěné fondy.

Setkáme se s ratingovým hodnocením i v následujících letech?

Budeme se snažit přinést finančním poradcům rating každý rok a postupně přidávat delší hodnotící periody. Vždy však budeme zkoumat rozdílnost změn denních cen fondů oproti konkurenci, takže statistická základna je dostatečná i při kratších periodách.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments