Spolupráce se zástupci firem

Zástupci investičních společností, poradenských firem, investiční poradci a zprostředkovatelé mohou po dohodě s redakcí portálu Fondinfo.cz pravidelně přispívat do obsahové části portálu. Požadavkem ze strany redakce je vytvoření unikátního, čtivého a tématicky vhodnému textu. Na konci každého příspěvku bude uveden zdroj a aktivním odkazem. V případě zájmu o popsanou formu spolupráce můžete kontaktovat redakci.

Spolupráce s externími autory

Na obsahu portálu Fondinfo.cz se mohou podílet všichni autoři, kteří se zajímají o oblast investic do fondů. V případě dlouhodobé spolupráce náleží autorům za zveřejněné příspěvky autorský honorář. Chcete-li se stát externím redaktorem portálu Fondinfo.cz, zašlete na adresu redakce ukázkový text.

Co by měl obsahovat ukázkový text:

  • Text by měl obsahovat přibližně 4 000 znaků (včetně mezer)
  • Nezapomeňte přidat výstižný titulek a perex (pět vět vystihující hlavní sdělení)
  • Jednotlivé části textu rozdělte mezititulky
  • Obrázky a grafy zasílejte ve formátech gif či jpeg

Praxe pro studenty vysokých škol

Portál Fondinfo.cz dává prostor i šikovným studentům vysokých škol. Pokud se zajímáte o investování a rádi byste o sobě dali vědět v médiích, zašlete nám ukázkový text na redakční e-mail. Myslíte si, že váš text není stoprocentní? I tak nám zašlete výsledek vaší práce. Tým zkušených redaktorů vám pomůže s prvními texty a předá vám řadu praktických zkušeností.