Uvažujete o investici do ETF? Odpovězte si na tyto otázky

Investor

V posledních letech nabídka burzovně obchodovaných fondů výrazně rostla – zejména ETF nabízených v Evropě. Na stejný index se již zaměřuje několik ETFek od různých správců. Jak se v nabídce vyznat a vybrat ty nejlepší fondy?

O tom, zda povede vaše investování k vytčeným cílům či ne, rozhoduje především skladba portfolia. Představte si, že chcete kopírovat výkonnost světových akcií, ale vaše portfolio pokrývá tuto oblast jen z poloviny. Zbytek portfolia tvoří například akcie firem rozvíjejících se trhů, fondy navázané na drahé kovy či firemní dluhopisy. I když se vám může podařit jiným složením portfolia překonat výkonnost světových akcií, může nastat i opačná situace, tedy dosažení horší výkonnosti. Jaké otázky jsou na úplném začátku nejdůležitější?

Jaký index chci sledovat?

Každý ETF investor by si měl uvědomit, že cílem burzovně obchodovaných fondů je kopírovat výkonnost určitého indexu. Než začnete sestavovat vlastní portfolio, ujasněte si, jaká aktiva, regiony, země či sektory chcete sledovat. Pro jasnější představu může požadavek vypadat následovně: Investor chce udržovat globální akciové portfolio s vyšším zastoupením německých blue chips. Pro pokrytí globálních akciových trhů zvolí ETF sledující index MSCI AC World, pro německé tituly využije ETF na index DAX. U každého z indexů můžete snadno dohledat jeho zaměření a složení, posoudit historickou výkonnost, volatilitu apod.

TIP: Investiční akademie ETF již 29. listopadu 2014

Jakým způsobem ETF kopíruje index?

Když už víte, do čeho chcete investovat a jaké výsledky můžete očekávat, podívejte se na konstrukci ETF. Setkat se můžete s takzvanou fyzickou replikací (pozn. úplnou nebo částečnou) a syntetickou replikací. V současné době využívá více fondů druhý ze způsobů replikace (pozn. v případě ETF obchodovaných na trhu Xetra). Kromě způsobu replikace zjistěte, zda akciová ETF přijaté dividendy vyplácejí nebo reinvestují.

Jak vysoké jsou náklady ETF?

Při výběru vhodného investičního nástroje byste se měli zajímat i o výši nákladů. V případě investice do ETF sledujte nákladovost na úrovni fondu a náklady spojené se samotnou realizací investice. Celkové náklady na úrovni ETF (pozn. vyjádřené ukazatelem TER) jsou již započítány v kurzu. Celkový výsledek vaší investice ovlivňují i poplatky za realizaci obchodu, které platíte svému obchodníkovi s cennými papíry.

Jaká je velikost a likvidita ETF?

Kromě složení ETF, způsobu replikace indexu, očekávané výkonnosti a nákladovosti se vyplatí sledovat i velikost a likviditu vybraného fondu. U ETFek spravujících velké objemy prostředků lze očekávat dostatečnou likviditu a nižší celkové náklady spojené se správou fondu.

Uvedené čtyři otázky patří mezi ty nejzákladnější. Pokud se chcete o investování do ETF dozvědět více, navštivte Investiční akademii ETF. Přihlásit se můžete ZDE.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments