Využít indexové nebo aktivně řízené fondy? Záleží na trhu

Investice

Řada investorů netuší, zda je lepší v portfoliu využít indexové fondy nebo aktivně řízené podílové fondy. Obecné doporučení by mohlo být následující – na vyspělých trzích je výhodnější využít indexové fondy, na rozvíjejících se trzích aktivně řízené fondy. Nemusí to však platit vždy.

Idea pasivního investování vychází z teorie efektivních trhů. Tržní ceny akcií (i dalších cenných papírů) se podle této teorie rychle přizpůsobují všem dostupným informacím. Všichni investoři mají k dispozici stejné informace, které umějí rychle a správně interpretovat. Výkyvy cen akcií jsou způsobeny pouze novými, nepředvídatelnými informacemi a ceny akcií jsou tím pádem také nepředvídatelné. Najít strategii, která by dlouhodobě překonávala trh, je tedy velmi obtížné.

Základem indexového investování je teorie, že trh je natolik efektivní, že se vždy vytvoří určitá průměrná hladina, a proto nemá smysl s ním bojovat, ale pouze jej kopírovat. Do portfolia jsou proto nakupovány tituly obsažené v indexu (pozn. přibližně jsou dodrženy váhy jednotlivých titulů). Je však nutno si uvědomit, že se jedná pouze o teorii. Skutečný investiční svět se ne vždy chová podle teorie.

Statistiky hovoří jasně

Ukázali jsme, z čeho vychází koncept indexového investování. Který přístup je však pro investora výhodnější? Je lepší investovat do pasivně či aktivně řízených produktů? Pomoci v rozhodování může statistika.

Akciové indexové fondy dosahují dlouhodobě lepších výsledků než dvě třetiny aktivně spravovaných akciových fondů. Pokud bychom brali v úvahu jen tento výsledek, byl by výsledek našeho rozhodování docela jasný. Proč se pokoušet překonat trh, když jsou indexové investice lepší? Ovšem ne vždy je vše tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá.

Rozhoduje i vyspělost trhu

Statistiky vycházejí pro pasivní investování dobře v případě rozvinutých trhů. Zde jsou totiž v indexech obsaženy velmi bonitní společnosti s dlouhou historií, které jsou stabilní a dlouhodobě dosahují velmi dobré výkonnosti (zprůměrované).

Avšak v případě málo efektivních a rozvíjejících se trhů je situace jiná. Zde hraje velkou roli volba titulů. Na trzích v rozvíjejících se zemích (případně neefektivních trzích rozvinutých zemí) často bývá problém s výběrem titulů do indexu. Mnohdy totiž společnosti, které nejsou obsaženy v indexech (ať již jsou příliš malé či z jiného důvodu) dosahují lepších výnosů, než akcie zahrnuté v indexu.

Obecně tedy můžeme říci, i když se nejedná o dogmatické pravidlo, že na rozvinutých efektivních trzích je lepší využít indexové fondy (pasivní investice) a na rozvíjejících se trzích (neefektivních) je lepší dát přednost aktivně řízeným produktům.

Hlavní rozdíl mezi běžnými podílovými a indexovými fondy je ve způsobu řízení portfolia. V prvním případě se portfolio manažer fondu aktivně snaží vyhledávat tituly, které mohou přinést vyšší zhodnocení než zbytek trhu. Stručně řečeno, snaží se vybírat ty nejlepší tituly na trhu.

Naproti tomu indexové fondy sestavují portfolio „mechanicky“ podle sledovaného indexu. Váhy jednotlivých titulů v portfoliu jsou téměř shodné s vahami titulů v indexu. Indexové fondy se snaží přinést shodnou výkonnost, jakou nabízí celý trh.

Autor: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments