Záleží na velikosti fondu?

peníze

Podílové fondy můžete vybírat podle celé řady kritérií. Jedním z parametrů je velikost fondu, která se vyjadřuje objemem prostředků ve správě. Je výhodnější investovat do velkého či menšího fondu. Ukážeme si výhody malých i velkých fondů. Vysvětlíme si také, co si představit pod pojmem cash flow.

Mezi hlavní výhody velkých portfolií můžeme zařadit nižší náklady, možnost zaplatit ty nejlepší manažery a výhody plynoucí z nákupu cenných papírů ve velkých objemech.

Nižší náklady: Velké fondy mají ve správě velké objemy aktiv, náklady se rozpustí do větší báze, což může vést k lepším výsledkům těchto fondů.

Talentovanější manažeři: Instituce s velkými fondy obvykle zaměstnávají nejtalentovanější manažery a analytiky. Zároveň také mají více lidí a mohou pokrýt větší trh.

Obchodní výhody: Určité typy investic jsou vhodné při větších objemech, což platí v případě fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, u kterých mají manažeři lepší možnosti pro přesuny větší bloků.

Fondy s malými portfolii mají následující výhody.

Manévrovatelnost: Malé fondy jsou pohyblivější, protože pro manažera je snazší měnit malé portfolio. V případě velkého fondu je komplikovanější měnit investice v portfoliu. Pokud chce manažer fondu prodat investici a přitom minimalizovat dopad jejího velkého objemu na tržní cenu, musí ji prodávat postupně po částech, i několik týdnů či měsíců.

Užší fokus: Malé fondy mají svůj investiční fokus (zde míněno jako záběr) orientován účinněji, protože je zaměřen pouze na několik investic. Malé společnosti často uskutečňují jednodušeji vytyčené cíle koncentrováním se na několik favorizovaných cenných papírů.

Relativní výkonnost: Pro velký fond je náročné překonat trh. Obrovský fond může mít tendenci mít podobnou výkonnost jako průměrný trh nebo indexový fond, zatížený navíc manažerskými a transakčními náklady. I to je důvodem, proč mohou velké fondy zaostávat za tržními průměry a indexovými fondy.

Cash flow – peněžní tok

Mnoho lidí už někde slyšelo pojem cash flow (česky hotovostní tok). Pod jeho českým ekvivalentem už si něco konkrétního představí i člověk, který anglicky vůbec neumí. V případě podílových fondů tímto hotovostním tokem rozumíme přísun nových peněz do fondu, tj. rozdíl mezi nákupy a zpětnými prodeji podílů. I když při výběru fondu má samotný cash flow nepatrný vliv (protože jej není možné dopředu předpovědět), je dobré vědět, jaký může být jeho vliv na výkonnost fondu. Jde zejména o toto působení:

  • Manažer fondu může posílit existující investice.
  • Manažer fondu nemusí prodat investice, aby koupil jiné.
  • Velký cash flow v čase vrcholícího trhu může být polštářem pro následující pokles.

Proč je peněžní tok důležitý?

Velké a konzistentní zpětné prodeje představují varovný vykřičník. Pokud z nějakého fondu „odtékají“ peníze, znamená to, že ten daný fond není právě nejlépe veden. Investoři nejsou spokojeni s jeho správou. Pokud však investoři vybírají prostředky z nějakého typu fondů (a ne jen jednoho konkrétního) například z akciového. Znamená to, že daný trh má za sebou výraznější pokles a investoři z něj v panice utíkají (a nikdo je nepřesvědčí k nákupu, i když to často bývá nejlepší čas pro nakupování).

Autor příspěvku: Igor Polanský

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments