Znáte skutečné náklady svého fondu?

Investice

Při výběru fondu sledujte celkovou nákladovost. Jaké náklady vznikají investiční společnosti při správě fondu? Kdy se vyplatí investovat do „dražšího“ fondu?

V informačním listu fondu i dokumentu KIID (Klíčové informace pro investory) naleznete ukazatel TER (Total Expense Ratio), který udává, kolik každý rok zaplatíte správci fondu. Poplatky a náklady snižují výnos pro investora. Při správě fondu vznikají investiční společnosti různé náklady na provoz. Část z nich hradí z manažerského poplatku, část z nich hradí tak, že si „ukousne“ z investorových peněz nad rámec manažerského poplatku.

Co vše TER zahrnuje?

Pro správnou interpretaci zveřejněných hodnot TER je třeba vědět, co všechno bylo zahrnuto do pojmu „celkové provozní náklady fondu“, z něhož se ukazatel počítá. Podle vyhlášky jsou to náklady na poplatky, provize a správní náklady. Mezi náklady na poplatky a provize patří poplatky na obhospodařování, poplatky a provize na platební styk, na devizové operace. Mezi správní poplatky patří náklady na zaměstnance, nájemné, spotřeba materiálu, náklady na outsourcing, reklamu, audit, právní a daňové poradenství, daň a poplatky.

Na výši TER má vliv manažerský poplatek, bankovní poplatky za transfer peněz a převod z jedné měny do druhé, mzdy zaměstnanců investiční společnosti a jejich počet, náklady na kanceláře, reklamu, externí poradenství. Naopak aktivní obchodování s cennými papíry TER nezvyšuje.

Srovnávat srovnatelné

V souvislosti s porovnáváním TER je třeba zdůraznit, že členění fondů do skupin na akciové, dluhopisové, peněžního trhu a smíšené není ideální. Správně by se mělo členit ještě podle regionální alokace a investiční strategie.

Zpravidla platí, že fondy zaměřující se na rozvíjející se trhy jsou dražší než fondy investující na rozvinutých trzích. Fondy se zaměřením na blue chips jsou levnější než fondy investující do malých firem. U dluhopisů lze pozorovat, že fondy zaměřující se na cenné papíry investičního stupně (rating A a B) jsou levnější než fondy investující do dluhopisů s vysokým výnosem (high yield bonds).

Obecně se uvádí, že velké fondy, tedy fondy s velkým majetkem pod správnou, mají větší šanci stlačit TER na nízké hodnoty než malé fondy. Důvodem je rozložení fixních nákladů (úspory z rozsahu). Další obecně uznávané pravidlo říká, že pasivně řízené fondy mají menší náklady než aktivně řízené fondy. Velké fondy rozkládají své fixní náklady do větší hodnoty svěřeného majetku a pro investora jsou v průměru levnější. Mezi malými fondy ale existuje velký rozptyl nákladovosti. Malé fondy jsou v průměru pro investora dražší, ale vyskytují se mezi nimi jak fondy extrémně levné, tak fondy extrémně drahé. Velké fondy jsou pro investora v průměru levnější a extrémní hodnoty nákladovosti se u nich nevyskytují. Mezi velkými fondy investor nenalezne ani velmi drahé, ani velmi levné fondy.

Důležitý, ale nepřeceňovat

Povinnost zveřejňovat ukazatel TER přispěla k vyšší transparentnosti fondů. Jeho schopnost odhalit kvalitní fond by se ale neměla přeceňovat. O fondech s nízkým TER lze pouze prohlásit, že jsou pro investory levné, nikoli že jsou dobré nebo lepší než fondy s vyšším TER. Investora zajímá pouze zhodnocení vložených prostředků. Existují fondy s vysokými náklady na provoz, které ale stabilně vykazují nadvýkonnost oproti konkurenci. Jejich náklady na investiční výzkum se vrací v podobě vyššího zhodnocení.

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Téma dne

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

ČS nemovitostní fond kupuje Rohan Business Center

Nemovitostní fond ČS se rozroste o administrativní budovu Rohan Business Center v pražském Karlíně. Hodnota transakce činí …

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Zhodnocení penzijních a účastnických fondů

Průměrné zhodnocení účastnických penzijních fondů dosáhlo za první čtyři měsíce letošního roku poklesu o 0,9 %. …

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Investiční sentiment se v regionech světa výrazně liší

Japonsko je nejlepší zemí, co se investiční nálady týče, Evropa vykazuje mírný stabilní pokrok, znepokojivá je situace na …

Nový režim fungování finančních trhů

Nový režim fungování finančních trhů

Od poslední ekonomické krize v roce 2008 se postupně stáváme svědky nové reality. Změny jsou relativně plíživé, proto je …

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

ESPA Stock Biotec je nejlepším fondem posledních pěti let

Podílový fond ESPA Stock Biotec, který spravuje ERSTE Asset Management, zvítězil v prestižní soutěži Thomson Reuters Lipper Fund …

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

V Evropě se vyplácí nejvyšší dividendy

Trend globálního zvýšení dividendových výnosů začal v roce 2000. Roční nárůst v dividendových výnosech v Evropě nyní …

Comments

comments