NN (L) Global Equity (EUR)

ISIN: LU0119219730

Cíle a investiční politika fondu

Fond NN (L) Global Equity (EUR) – LU0119219730 investuje do společností založených, kotovaných nebo obchodovaných po celém světě. V horizontu několika let se snažíme překonat výkonnost srovnávacího indexu MSCI World (čistý výnos). Toto lze považovat za ilustraci dlouhodbějšího investičního horizontu fondu. Portfolio je diverzifikované napříč regiony, zeměmi a sektory.

Snažíme se zvyšovat hodnotu fondu výběrem akcií na základě důkladné analýzy společností. Než akcii zahrneme do fondu, pečlivě zvažujeme růstový potenciál její současné ceny a související rizika. Používáme různé metody k minimalizaci rizik spojených s tržním a ekonomickým vývojem. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky dále investuje.

Základní informace

Název fondu: NN (L) Global Equity (EUR)
ISIN: LU0119219730
Typ fondu: Akciový
Datum založení: 31.12.1993
Měna fondu: EUR
Riziková třída fondu: 6

Vstupní poplatek (%): 3
Výstupní poplatek (%): 0
Poplatky za správu (%): 1,3
Minimální výše investice (v měně fondu): 20
Portfolio manažer:


Benchmark: MSCI World Index (Net)

Základní dokumenty fondu: KIID (Klíčové informace pro investory) a Factsheet

Vývoj ceny podílového listu fondu

Výkonnosti a srovnání podílových fondů můžete sedovat v sekci Výkonnost podílových fondů

KONTAKTOVAT PORADCE


Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Všechny dokumenty a informace k danému podílovému fondu naleznete na stránkách konkrétní investiční společnosti. Podmínky užívání webu jsou uvedeny zde.