Inzerce na portálu Fondinfo.cz

Portál Fondinfo.cz nabízí řadu možností propagace a prezentace nejrůznějších produktů a služeb. Kromě standardní i nestandardní bannerové reklamy se mohou inzerenti zapojit do výhodného partnerského programu, zvolit textovou reklamu či prezentaci v podobě PR článků.

Partnerský program

Partnerský program je určen především pro investiční společnosti, soukromé správce aktiv, investiční poradce a zprostředkovatele. Partnerský program mohou využít i ostatní společnosti působící ve finanční oblasti. Partnerský program je nabízen ve dvou úrovních – generální partner a partneři.

Generální partner získá:

 • uveřejnění loga v postranním panelu portálu Fondinfo.cz včetně aktivního odkazu,
 • uveřejnění mezi partnery v horní části e-mailového Týdeníku zasílaného na adresy registrovaných uživatelů portálu,
 • vytvoření samostatné podstránky prezentující základní informace o aktivitách generálního partnera,
 • zápis investičních poradců a zprostředkovatelů do seznamu ověřených poradců,
 • zvýhodněné ceny reklamy,
 • uveřejnění loga partnera a distribuce reklamních materiálu na akciích pořádaných portálem Fondinfo.cz,
 • úzká redakční spolupráce.

Ostatní partneři získají:

 • uveřejnění loga společnosti ve střední části postranního panelu portálu včetně aktivního odkazu,
 • uveřejnění mezi partnery v zápatí e-mailového Týdeníku zasílaného na adresy registrovaných uživatelů portálu,
 • zvýhodněné ceny reklamy,
 • uveřejnění loga partnera a distribuce reklamních materiálu na akciích pořádaných portálem Fondinfo.cz.

Bannerová reklama – standardní formáty

Běžné formáty bannerů se řídí standardy definovanými Sdružením pro internetovou reklamu. Popisy běžných formátů včetně rozměrů v pixelech a maximální datové velikosti jsou uvedeny níže.

Leaderboard

Reklamní proužek v záhlaví portálu.

 • Rozměry: 745 x 100 px
 • Maximální velikost: 53 kB

Square

Reklamní čtverec v pravé části všech stránek portálu.

 • Rozměry: 300 × 250 px
 • Maximální velikost: 44 kB

Full Banner

Tento banner lze umístit přímo do textu článků, za článek i na konec stránky.

 • Rozměry: 468 × 60 px
 • Maximální velikost: 20 kB

Textové sdělení s fotografií

Ikona v pravém postranním bloku portálu. Aktivní odkaz je tvořen krátkým textem inzerenta a fotografií.

Bannerová reklama – nestandardní formáty

Na portálu je možné uveřejnit i reklamy, která nebyly výše uvedeny. V případě zájmu je třeba konkrétní požadavek projednat s obchodním oddělením.

Textová reklama

Textovou reklamu lze umístnit do textů jednotlivých příspěvků, za text i na konec každé stránky.

PR články

Na stránkách portálu můžeme uveřejnit PR článek či tiskovou zprávu. Reklamní sdělení je uvedeno jako běžný článek ve vybrané sekci (např. Komentáře odborníků, Produktové novinky…) s označením Komerční článek. Součástí PR článku mohou být grafy, fotografie a požadované odkazy. V případě zájmu můžeme zajistit vytvoření PR zprávy.

Reklama na sociálních sítí

Příspěvky portálu Fondinfo.cz jsou publikovány i na sociálních sítích – Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+. I zde může být zveřejněna tisková zpráva, PR článek či jiné sdělení.

Adresný mailing

V případě zájmu můžeme na registrované uživatele portálu Fondinfo.cz rozeslat vaše reklamní sdělení.

Reklama v Týdeníku

Týdeník informuje o aktuálním dění v oblastni investic a fondů. Je rozesílán každý týden na registrované uživatele portálu Fondinfo.cz v PDF.

Ceník

Ceník reklamy zasíláme e-mailem na vyžádání. Napište nám na obchod@fondinfo.cz.