Index Fund World

ISIN: BE0143774207

Cíle a investiční politika fondu

Fond Index Fund World (ISIN: BE0143774207) se snaží dosahovat výnosů odpovídajících výnosům světového indexu MSCI World. Index MSCI World se skládá z celosvětového výběru akcií společností z rozvojových zemí. Fond se snaží co nejvíce sledovat hlavní rysy složení indexu (výběr zemí, sektorů, měn apod.). Dosahuje toho koupí a prodejem výběru akcií z tohoto indexu (fyzická replikace). Index Fund World může v omezené míře využívat deriváty. Toto omezení znamená, že deriváty je možné využívat k dosažení investičních cílů (například v rámci investiční strategie zvýšit nebo snížit expozici vůči jednomu nebo více segmentům trhu). Deriváty je možné využít i ke snížení citlivosti portfolia na určité tržní vlivy (např. zajištění proti měnovému riziku). Fond je denominován v eurech.

Základní informace

Název fondu: Index Fund World
ISIN: BE0143774207
Typ fondu: Akciový fond
Datum založení: 1.10.1993
Měna fondu: EUR
Riziková třída fondu: 5

Vstupní poplatek (%): 2
Výstupní poplatek (%): 0
Poplatky za správu (%): 0,7
Minimální výše investice: ekvivalent 5 000 Kč
Portfolio manažer:


Benchmark: MSCI World

Základní dokumenty fondu: KIID (Klíčové informace pro investory) a Factsheet

Vývoj ceny podílového listu fondu

Výkonnosti a srovnání podílových fondů můžete sedovat v sekci Výkonnost podílových fondů

KONTAKTOVAT PORADCE


Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Všechny dokumenty a informace k danému podílovému fondu naleznete na stránkách konkrétní investiční společnosti. Podmínky užívání webu jsou uvedeny zde.