Nový akciový fond Partners 7 Stars

Vývoj akciových trhů

Ve spolupráci s hlavním ekonomem Partners Pavlem Kohoutem připravila Partners investiční společnost nový podílový fond Partners 7 Stars, který investuje do sedmi nejlepších ekonomik světa a je určený zejména pro dynamické investory.

Jedná se o otevřený podílový fond s originální akciovou strategií investující převážně do ETF a podílových listů jiných fondů s požadavkem na minimalizaci nákladů.

Jelikož se jedná o akciový fond, jeho doporučený investiční horizont je nejméně pět let. Minimální výše vstupní investice je 50 tisíc korun, následný vklad pak nejméně ve výši 10 tisíc korun. Pro fond nebude v počátku nastaven program pravidelných investic. Poplatková struktura je nastavena na české poměry až nadstandardně: nulové vstupní poplatky, které jsou pro tento druh fondu výjimečné a těžko dosažitelné, výstupní poplatky budou účtovány pouze po dobu pěti let od nákupu, tedy doporučeného investičního horizontu. Při delším horizontu budou nulové. Jednoměsíční upisovací období začalo 14. října 2014.

„Očekáváme, že o tento typ fondu bude mezi odvážnějšími investory zájem. Jeho specifikem je, že investuje do akcií ekonomik sedmi zemí, které se mohou pochlubit prakticky nepřerušovanou historií obchodování na burze od 20. let minulého století a stabilními demokratickými principy. Jsou jimi ekonomiky USA, Kanady, Velké Británie, Austrálie, Nového Zélandu, Švédska a Švýcarska,“ vysvětluje Pavel Kohout, hlavní ekonom Partners a ideový otec fondu. „Těchto sedm ekonomik skutečně vyniká v celém světě. Třeba USA pokud jde o veřejné finance, čisté celkové zadlužení (tedy veřejný i soukromý dluh) je na nižší úrovni, než jaký má většina evropských států. Kanadská ekonomika zase za posledních 170 let nezaznamenala ani jedinou bankovní krizi. Švédsko sice zažilo svoji poslední bankovní krizi během let 1990 až 1992, ale do učebnic vešla jako příklad perfektně zvládnuté krize. Úřady zareagovaly včas a kompetentně, takže výsledné škody byly minimální. A tak bych mohl ve výčtu pokračovat.“

Partners 7 Stars je fond, který stojí mimo řadu fondů Partners Universe. „Má svoji specifickou strategii, která jde jiným směrem než stávající fondy Partners investiční společnosti. Nabídka rizikových fondů s podobným nastavením je na našem trhu v podstatě nulová, rozhodli jsme se tedy zaplnit mezeru a investorům nabídnout opravdu exkluzivní produkt se silným fundamentálním příběhem,“ uvádí Lucie Simpartlová, ředitelka Partners investiční společnosti.

„Známkou kvality je pro nás především Pavel Kohout, který se na přípravě fondu podílel. Prvotní návrhy na podobný čistě akciový fond měl už před několika lety, ale my jsme mu je pomohli doladit, provést potřebné výpočty a namodelovat cílové portfolio. A jelikož výsledky byly nad očekávání dobré, rozhodli jsme se jeho myšlenku realizovat,“ uzavírá Martin Mašát, portfolio manager Partners investiční společnosti.

Zdroj: Partners investiční společnost

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Produktové novinky

Realitní fond KB investuje do komerčních nemovitostí v Praze

Realitní fond KB investuje do komerčních nemovitostí v Praze

Komerční banka ve spolupráci s investiční společností IKS KB založila nový realitní uzavřený fond kvalifikovaných investorů, …

Nové fondy v nabídce ČSOB

Nové fondy v nabídce ČSOB

V červnu 2015 se rozrostla nabídka ČSOB o další fondy. Konkrétně se jedná o tyto fondy: ČSOB Airbag Jumper EUR 6, ČSOB …

Obliba i nabídka zelených fondů roste

Obliba i nabídka zelených fondů roste

Tlak na ochranu životního prostředí neustále roste. Trend se nevyhýbá ani finančním produktům. Nastupují investiční nástroje, …

Fandíte robotům? Pomocí tohoto fondu do nich můžete investovat

Fandíte robotům? Pomocí tohoto fondu do nich můžete investovat

Společnosti podnikající v oblasti robotiky a automatizace udělaly za poslední roky velký krok kupředu. Tato oblast podnikaní …

Pioneer Investments rozšířil řadu oblíbených dividendových fondů

Pioneer Investments rozšířil řadu oblíbených dividendových fondů

Českým investorům je již od září k dispozici nový smíšený fond z rodiny lucemburských fondů Pioneer Investments: Pioneer Funds …

Alternativa pro investice do konvertibilních dluhopisů

Alternativa pro investice do konvertibilních dluhopisů

Konvertibilní dluhopisy můžete nakupovat přímo přes obchodníka s cennými papíry, prostřednictvím podílových fondů …

Comments

comments