Šance na maximální ochranu s vyšším výnosem

Portfolia fondu

Zhodnocování úspor na spořicích účtech není v poslední době příliš dobrou volbou, a proto je výhodnější spíše dobře investovat. Klienti preferují 100% zajištěné fondy, ale ty většinou nepřináší požadovaný výnos.

ČSOB přichází na český trh s unikátní novinkou, kterou představuje investiční fond Optimum Fund ČSOB Světový expres 1. Tento fond v sobě spojuje dvě výhody – vyšší výnos, respektive maximální (100%) podíl na růstu koše akcií, a šanci na maximální (100%) ochranu investovaných prostředků.

ČSOB Světový expres 1 má podobně atraktivní výnosový potenciál jako otevřený fond, ale navíc přináší šanci získat 100% ochranu investovaných prostředků. „Pro získání stoprocentní ochrany investované částky při splatnosti stačí, aby alespoň v jednom ze čtyř pozorování, v němž se porovná aktuální hodnota koše s jeho počáteční hodnotou, byla hodnota koše stejná nebo vyšší než počáteční hodnota,“ říká Jan Barta, předseda představenstva společnosti ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost.

Graf: Regionální a sektorová alokace portfolia

Optimum Fund ČSOB Světový expres 1.

 

 

 

 

 

 

 

Koš akcií Optimum Fund ČSOB Světový expres 1 se zaměřuje především na společnosti z oblasti telekomunikací, jako jsou AT&T nebo Orange, energetiky nebo bankovnictví. Do tohoto sektoru spadají kanadské finanční domy jako například Bank of Montreal, což je podle tržní kapitalizace třetí největší kanadská banka, která nabízí širokou škálu finančních služeb. Vzhledem ke své relativní velikosti je považována za systémově významnou banku a v horších časech může pravděpodobně těžit z mimořádné vládní podpory. Bank of Montreal má díky své stabilní retailové frančíze v Kanadě a USA kvalitní likvidní profil. Jejími klienty jsou zejména podniky a instituce z Kanady a USA. Kromě toho banka působí ve Velké Británii, Evropě, Austrálii, některých asijských zemích a Jižní Americe.

V nabídce se také znovu objevuje Životní pojištění Maximal Invest s podkladovým strukturovaným fondem Select Investors ČSOB Nová infrastruktura 1. Podkladový fond může investovat přímo či nepřímo až 80 % aktiv do depozit či termínovaných depozit KBC a/nebo dalších finančních nástrojů vydaných v rámci skupiny KBC. Výnos podkladového fondu ke dni splatnosti je navázán na vývoj 20 akcií z odvětví infrastruktury. Tento sektor kontinuálně roste a podle řady ekonomických studií se budou celosvětové výdaje na infrastrukturu nadále rapidně zvyšovat, prudký růst se očekává zejména na rozvíjejících se trzích.

ČSOB dále v září nabízí fondy Global Partners ČSOB Světových příležitostí 3, Optimum Fund ČSOB Exclusive Airbag Jumper +4 a Optimum Fund ČSOB Airbag Jumper EUR 3.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v čase kolísat. Vyplacená částka muže být v případě výběru před koncem doby trvání fondu vyšší nebo nižší než původně investovaná. Zajištění ochrany hodnoty investice nebo její části se váže ke dni splatnosti fondu (den odkoupení podílů od investorů při zániku fondu) s tím, že pokud nedojde ke splnění závazků protistran a vydavatelů (emitentů) dluhopisů držených v portfoliu fondu, vyplacená částka může být nižší než chráněná hodnota části investice. Podrobné informace o fondech včetně podstaty jejich zajištění ochrany hodnoty investice naleznete na stránkách www.csob.cz, případně u bankéřů na pobočkách ČSOB.

Informace uvedené v tiskové zprávě nepředstavují nabídku podle § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani veřejnou nabídku podle § 1780 občanského zákoníku.

Zdroj: Tisková zpráva ČSOB

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Produktové novinky

Realitní fond KB investuje do komerčních nemovitostí v Praze

Realitní fond KB investuje do komerčních nemovitostí v Praze

Komerční banka ve spolupráci s investiční společností IKS KB založila nový realitní uzavřený fond kvalifikovaných investorů, …

Nové fondy v nabídce ČSOB

Nové fondy v nabídce ČSOB

V červnu 2015 se rozrostla nabídka ČSOB o další fondy. Konkrétně se jedná o tyto fondy: ČSOB Airbag Jumper EUR 6, ČSOB …

Obliba i nabídka zelených fondů roste

Obliba i nabídka zelených fondů roste

Tlak na ochranu životního prostředí neustále roste. Trend se nevyhýbá ani finančním produktům. Nastupují investiční nástroje, …

Fandíte robotům? Pomocí tohoto fondu do nich můžete investovat

Fandíte robotům? Pomocí tohoto fondu do nich můžete investovat

Společnosti podnikající v oblasti robotiky a automatizace udělaly za poslední roky velký krok kupředu. Tato oblast podnikaní …

Pioneer Investments rozšířil řadu oblíbených dividendových fondů

Pioneer Investments rozšířil řadu oblíbených dividendových fondů

Českým investorům je již od září k dispozici nový smíšený fond z rodiny lucemburských fondů Pioneer Investments: Pioneer Funds …

Alternativa pro investice do konvertibilních dluhopisů

Alternativa pro investice do konvertibilních dluhopisů

Konvertibilní dluhopisy můžete nakupovat přímo přes obchodníka s cennými papíry, prostřednictvím podílových fondů …

Comments

comments