Nejznámější smíšené defenzivní fondy

Analýza fondů

Smíšený defenzivní fond může být použit jako základní či dokonce jediný v celém portfoliu. Investor i tak může pokrýt všechny hlavní třídy aktiv. Při takto zvolené strategii zůstává alokace mezi akciovými a dluhopisovými fondy v rukou portfolio manažera.

Této strategii odpovídají smíšené defenzivní fondy. Jedná se o takové fondy, které méně než čtvrtinu svých prostředků alokují do rizikové složky (akciová část) a zbytek plyne do konzervativní složky (dluhopisová část a peněžní trh). Ty v tuzemsku nabízí především české investiční společnosti.

IKS Balancovaný – konzervativní

Fond má ve svém portfoliu zastoupeny zejména české státní dluhopisy, dále podnikové dluhopisy společností ze střední a východní Evropy, které jsou kotovány na pražské burze. Výkonnost fondu se pohybuje většinou v kladných hodnotách. Výjimku tvoří roky 2011 a 2013, kdy se dostal lehce do záporných čísel. V současné době opět dosahuje pozitivních výsledků.

KB konzervativní profil

Základem jsou dluhopisy. Zbývající prostředky jsou ve formě bankovních vkladů. Průměrný výnos do splatnosti fondu se na konci července pohyboval na úrovni 1,6 %. Tato hodnota představuje dvojnásobek toho, co nabízí podobné fondy, které se zaměřují pouze na české státní dluhopisy. Patří mezi fondy s nejnižší volatilitou a celkovou nákladovostí.

ISČS Konzervativní Mix FF

Jako fond fondů investuje do peněžních a dluhopisových fondů (ISČS a ESPA). Dluhopisová složka se soustředí zejména na dluhopisy státní, korporátní a komunální. Akciovou složku tvoří ETF. Tato část je aktivně řízena – regionální i sektorová složka. V roce 2009 zaznamenal fond obrovský propad hodnoty. Poté, co se mezi léty 2010 a 2012 vrátil na původní hladinu, zaznamenává mírný nárůst.

ESPA Fiducia

Nakupuje převážně dluhopisy s pevným výnosem (ČR) a podnikové dluhopisy. Dynamickou složku mohou tvořit mezinárodní akcie bez omezení dle sektorů. Cizí měny jsou úplně zajišťovány proti CZK. Od propadu v roce 2011 vykazuje fond rostoucí trend. V současné době výkonnost fond spíše stagnuje.

ČSOB – konzervativní fond

Jedná se opět o fond fondů. Více než 60 procent aktuálně tvoří čtyři jiné fondy z vlastní skupiny KBC. V portfoliu převládají dluhopisy spolu s peněžními prostředky. Akciová složka má zde charakter spíše doplňkový. Vyjma roku 2008 se fond pohybuje z hlediska výkonnosti v kladných hodnotách. Jeho průměrná výkonnost patří k nejlepším v této kategorii. Na druhou stranu je pro něj typická větší volatilita ve srovnání s ostatními fondy.

ISČS fond řízených výnosů OPF

Fond uplatňuje investiční strategii kladných výsledků v každém kalendářním roce. Dominantní složku tvoří dluhopisy s pohyblivým výnosem. Výkonnost fondu v posledních dvou letech stagnuje. Výnos se pohybuje jen lehce nad hranicí 0 %.

Tabulka: Základní údaje představených fondů

Smíšené fondy

Tabulka: Rozložení aktiv sledovaných fondů

Smíšené fondy - alokace aktiv

 

 

 

 

 

Autor článku: Aleš Stuchlík

Upozornění: Informace a data uveřejněná na internetových stránkách Fondinfo.cz nepředstavují nabídku k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních produktů ani nepředstavují investiční či obchodní doporučení. Obsah internetových stránek slouží jen a pouze ke studijním účelům. Podmínky užívání jsou uvedeny zde.

Další příspěvky v rubrice Analýzy produktů

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Penzijní fondy se propadly do ztráty

Rok 2015 nebyl z pohledu výkonnosti účastnických fondů velmi příznivý, až sedm z nich dosáhlo záporného zhodnocení. Loňské …

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Americké akcie lépe odolávají finančním krizím

Z analýzy Fidelity International vyplývá zajímavé zjištění. Ačkoliv většina krachů a pádů burz začala v USA, poklesem cen …

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Kolik vydělaly fondy zaměřené na světové akcie?

Na trhu naleznete několik podílových fondů, které investují do světových akcií z indexu MSCI World. Z vybraných fondů dosáhl …

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

Portrét fondu KBC ECO Fund CSOB Water

KBC ECO Fund CSOB Water (ČSOB Akciový fond – Vodního bohatství) investuje do akcií firem, které se zabývají výstavbou …

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Portrét fondu AXA Selection Opportunities

Fond AXA Selection Opportunities (ISIN: CZ0008472917) je smíšeným fondem fondů, který se snaží vyhledávat a využívat investiční …

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

ETP: Letos investoři věří akciím z vyspělých trhů

V letošním roce se příznivci burzovně obchodovaných produktů (ETP) zaměřují především na akcie firem z vyspělých zemí. …

Comments

comments